Bogholderi

“Det er jo ikke raketvidenskab”

Det kan godt være at man ikke synes det er raketvidenskab – det synes vi heller ikke, men nogle bruger alligevel de ord om vores arbejde. Men selv når man hører disse fraser, så får vi ofte virksomheder ind som er løbet i problemer, fordi der er alligevel er gået noget galt.

Måske har man ikke tid, lyst eller kompetencerne til at selv lave sit eget bogholderi. Måske har man lavet det med troen på at det jo netop ikke var raketvidenskab, og er så løbet ind i problemet med at det jo tager tid. Måske kan man ikke nå at lave det hele, og skal bruge hjælp til at komme i mål? Og måske gider man bare ikke men vil hellere lave det man startede virksomheden for at lave?

Måske sidder du bare med en knude i maven, og kan fornemme at der er noget galt men har svært ved at gennemskue hvorfor du har de tanker?

Uanset hvad motivationen er til at finde en der kan hjælpe – så giver det god mening at finde en ekstern bogholder der er medlem af CEREDA, hvor der er krav om årlig efteruddannelse og rådgiveransvarsforsikring. Så er du sikret at de satser, beløbsgrænser og den lovgivning der ændrer sig årligt er der styr på.

En ekstern bogholder kan hjælpe til at stabilisere bogholderiet, og skabe overblik over økonomien. Det kræver blot at du giver udtryk for dine behov.

Jeg opererer under hvidvaskloven, som alle andre finansielle rådgivere, og derfor er der yderligere krav til mit arbejde, udover de faglige bogføringstekniske metoder vi skal bruge.

Der er selvfølgelig forskel på bogholdere og den bedste sikkerhed for regnskabets kvalitet fås ved at vælge en ekstern bogholder, eller en godkendt revisor. Er du i tvivl, så kig på branchekoden på CVR registret. Nogle opgaver er omfattet af kvalitetssikring og alle skal leve op til hvidvask loven.

Full Service

STOISK er bogholderi – med mere (hvis du vil).

Du kan nøjes med det basale, og du kan også lade Stoisk tage sig af det du ikke skal fokusere på. Når du vælger at bruge din tid på at drive virksomhed, så skaber du værdi for din virksomhed.

Et regnskab består i dag af flere ting:

 • Et velfungerende ERP system med god integration til 3. parts værktøjer.
 • Korrekt og tidssvarende bogføring knyttet sammen med relevant digitalt bilagsmateriale.
 • Afstemningsarbejder, ofte til eksterne kilder – f.eks bank, leverandører eller SKAT.
 • Kvalitetssikring – faste tjeklister der sikrer at vi er kommet igennem alle relevante punkter.

Såfremt der skal skabes værdi fra regnskabsmaterialet så skal man bruge arbejdet mens det er relevant, og huske på at omkostningen til et regnskab består af flere poster:

 • Software delen (kan udgøre en stor andel for en lille virksomhed).
 • Udført arbejde i forbindelse med registreringer, afstemninger og kvalitetssikring.
 • Udført arbejde i forbindelse med indrapportering af relevante oplysninger til myndigheder.
 • Eventuelt erklæringsarbejde på regnskabet og opstilling til specielle regnskabsklasser jf. lovgivningen.
 • Eventuelle rapporter undervejs i regnskabsåret. Viden om likviditet kan øge omsætningen, såfremt det eksempelvis bruges til annoncering eller markedsføring – men det kan også sikre at mellemfinansiering er på plads når der er brug for det.

Det meste af indholdet i et regnskab kommer fra kunden selv – Stoisk kan tilføje forædling.

For at skabe størst værdi bør man overveje løbende rapportering, det skaber overblik over de kommende måneder og et godt overblik over økonomien kan skabe grobund for vækst. Den største værdi af de tjente penge findes før de ryger til beskatning.

STOISK kan levere et Cloud baseret ERP system, som er skræddersyet til din virksomhed, vedligeholdelse af kontoplaner, varer, ydelser og integreret med forskellige værktøjer.

Adgang til et professionelt netværk af rådgivere, når der er behov for det.

Bilag behandles i henhold til loven.

Det giver stoisk ro i maven.

Vi kører med faste priser – fordi så ved du hvad tingene koster før du træffer et valg. Ingen overraskelser.

Dit bogholderi

Når det kommer til dit bogholderi, fører mange veje til samme sted. Og lige nu er det typisk et årsregnskab eller blot en indberetning til SKAT vedr. din selvangivelse.

Nogle af vejene er belagt med personlige relationer og kompetencer, nogle kommer i form af en CSV-fil, og nogle skaber vi selv.

Hvad du har brug for, er ikke nødvendigvis, hvad din kollega har brug for. Tal med mig, og lad mig høre, hvad du søger. Sammen finder vi ud af det.

Dit bogholderi og kravene dertil flytter sig jævnligt, men det betyder ikke, at du ikke kan få noget viden ud af det, som kan løfte din virksomhed op på et andet niveau.

Uanset slutter vi af med kvalitetssikring for alle kunder, så muligheden for at fejl er opstået i løbet af året er lavere.

Overvejer du at blive ny kunde?

Vi får løbende henvendelser – ofte vedrørende enkeltmandsvirksomheder (EMV’ere) – men samarbejder også med større kunder.

Husk at omkostningen til ERP system ofte udgør en stor del, og i 2023 kommer der flere krav til dit bogholderi. Et transaktionstungt bogholderi kan godt koste mange penge før vi overhovedet har kigget under hjelmen og sparket lidt til dækkene.

Hos Stoisk får du følgende:

 • Obligatorisk opstartsmøde
 • Forventningsafstemning
 • Samarbejdsaftale og databehandler aftale
 • Cloud baseret ERP-system skræddersyet til din biks.
 • Digitalt Bogholderi med bilag på hver transaktion.
 • Afstemninger
 • Kvalitetssikring
 • Indberetninger af moms/lønsum/skat
 • Afslutning af året
 • Selvangivelse og forskudsopgørelse
 • Anden assistance/rådgivning ved behov

Vi overholder hvidvask og GDPR-lovgivning under bødeansvar, ligesom alle eksterne bogholdere, revisorer og advokater.

Hvad får du hos STOISK?

Omfanget i et køre et regnskabsår igennem for en enkeltmandsvirksomhed uden problemer kræver at følgende ting er på plads:

 1. Man har et ERP system der spiller – f.eks Dinero, E-conomic eller andet.
 2. Man bruger noget tid på Bogføring, Afstemninger og eventuelt Kvalitetssikring.
 3. Bilagene gemmes på transaktionen.
 4. Slutproduktet er en afstemt saldobalance.
 5. Man indberetter rettidigt til myndigheder (moms, lønsum, skat o.a.)
 6. Igennem dialog bruger vi slutproduktet til at se fremad og planlægge
 7. Mange har en fordel af at kende deres pengemæssige reserve i løbet af et år, og det kræver et likviditetsbudget.
 8. Betaling af B-skat kræver nogle gange planlægning af pengereserven.
 9. Størrelsen på din virksomheds omsætning har betydning for hvordan der indberettes til Oplysninsskemaet hos SKAT. Over 300.000 = flere felter og dermed krav til kvalitetssikring.

Disse skridt kan variere i størrelse for alle virksomheder, og det kan ikke prissættes ud fra en timepris. Al fornuftig prissætning kræver en dialog.

Værdien for dig er den tid du får frigivet til andre ting, tryghed igennem dialog, overblik over din virksomheds økonomi og forhåbentlig et værktøj til at vækste din virksomhed.

Priser

Igennem dialog anslår vi hvor stort et engagement din virksomhed har behov for i forhold til:

 • Software
 • Omfanget af opgaverne
 • Hvor hyppigt du ønsker et opdateret regnskab

Har du behov for en aftale på f.eks 10.000 årligt, så kan det være du skal finde en anden som kan klare det.

Stoisk leverer adgang til ERP systemet, og det er som regel den største omkostning i et lille regnskab, uafhængigt af omsætning. Har du selv dit eget, så kan det være en anden form for samarbejde det kræver – kontakt os da.

Baseret på vore nuværende kunder har vi lavet 3 pakker for enkeltmandsvirksomheder som flertallet falder ind under. Nogle har specialaftaler fordi deres behov falder uden for de normale rammer. Kontakt os hvis du ikke kan se dig selv i disse 3 pakker.

Starter EMV
20.999Fast pris pr. regnskabsår
 • Omsætning op til 300.000 årligt
 • Cloud baseret Digitalt bogholderi
 • Op tll 1.000 bilag årligt / 2.000 transaktionslinjer
 • Opsætning af kontoplan, varer/ydelser mv.
 • Kommunikationspakke m/kryptering, digital underskrift, GDPR sikring og 3 årlige timers rådgivning
 • Obligatorisk hvidvask kontrol
 • Afstemning af relevante balancekonti
 • Indberetning af moms/lønsum
 • Indberetning af Oplysningsskema
Stor EMV
59.999Fast pris pr. regnskabsår
 • Samme som Mini EMV
 • + Op tll 5.000 bilag årligt / 10.000 transaktionslinjer
 • + Kvartalsmæssig rapportering
 • + PLEO kort
 • + Kreditorflow

Fra Personlig Mindre Virksomhed – til A/S?

Jeg kan hjælpe med at få gode rutiner fra bunden – for den nystartede, så de ikke ender med at få problemer på sigt. Det betyder ikke jeg skal bogføre alt for dem hele tiden til en stor regning. Personlig sparring kan godt gøres til en fornuftig pris. Vi skal dog altid lave en AML procedure på alle kunder, derfor er der et årligt minimumsgebyr, og i får dette specificeret på regningen.

Ved fast tilknytningsaftale gives der afslag på dette gebyr det første år.

Stoisk kan hjælpe nye med at vælge et ERP system du kan have glæde af på sigt. Vi kan hjælpe ældre virksomheder med at gennemgå deres bogholderi og komme med forslag til forbedringer. Det kan være et værktøj som sparer tid.

Stoisk kan hjælpe med at få integreret digitale værktøjer – f.eks lønsystemet så de ikke skaber problemer for jer. Der bliver løbende undersøgt nye programmer og apps.

Stoisk kan skabe forbindelse til specialister fra et stort professionelt netværk – F.eks skatterådgivning.

STOISK kan hjælpe dig med at tage de næste skridt, når din samarbejdspartner eller bank beder om driftsbudgetter eller specielle opgørelser.

STOISK kan også komme forbi jeres kontor og gennemgå disse processer med dig eller din bogholder og sikre, at gode rutiner overholder de dokumentationskrav, som følger – eller bare gøre tingene nemmere for jer.

Forårsoprydning i bogholderiet?

Oprydning i bogholderiet er (for mig) sjove, krævende og tager tid.

Det tager som regel 2-3 gange så lang tid at rette op på fejl, som at lave dem, så har man ikke haft styr på bogholderiet kan det hurtigt koste en del af få det rettet op igen og være retvisende. For dig som kunde er det super frustrerende og er en af de erfaringer man gerne have været foruden, for det er typisk ikke manglende fakturering der giver ekstra kroner på bunden som fejlene ligger ved.

Hvor er værdiskabelsen så?

Jeg har set mange ting gå galt,  også fra revisorer. Det kan blive dyrere at få en elev til at bogføre og bagefter rette sine egne fejl for din regning.

 • Når man kender sin kundes virksomhed er det nemmere at forstå hvordan alting spiller sammen, og hvor det ikke gør.
 • Vaner skal være gode fra starten, ellers kan de give uønskede overraskelser et år eller to efter de startede.
 • Erfaring med ERP systemer gør at det er nemt at undersøge systemmæssige fejl og mangler.
 • Korrektioner koster som regel gebyrer og renter, men fanger man ikke grunden er det et spørgsmål om tid før det sker igen.

STOISK kan tage sig af denne proces enten kortvarigt eller langvarigt, som fast tilknyttet samarbejdspartner for at sikre en god og konsistent kvalitet i dit bogholderi, eller foretage periodevise stikprøver.