Bogholderi

“Det er jo ikke raketvidenskab”

Med satser, beløbsgrænser og lovgivning, der ændrer sig årligt, giver det rigtig god mening at finde en, som er medlem af Cereda, hvor der er krav om årlig efteruddannelse og rådgiveransvarsforsikring.

Jeg opererer under hvidvaskloven, som alle andre finansielle rådgivere, og derfor er der yderligere krav til mit arbejde, udover de faglige bogføringstekniske metoder vi skal bruge.

Full Service

STOISK er full-service. Med andre ord skal du kun forholde dig til én person. Skal der rådgivning på, finder jeg den rette. Og skal der revision på, finder jeg en, du er tryg ved.

Du får adgang til mit professionelle netværk af rådgivere, når der er brug for det. Jeg sørger for, dine bilag bliver behandlet korrekt i henhold til loven, og min hensigt er ikke at fakturere dig for så mange timer som muligt, men at bruge de digitale værktøjer, som er til rådighed, når det giver mening.

Det giver stoisk ro i maven.

På mange måder er det fuldstændig som hos de 4 store – bare lidt billigere.

Og skal du bruge en godkendt revisor, kan jeg referere til flere, jeg samarbejder med, og videreformidle dine behov.

Dit bogholderi

Når det kommer til dit bogholderi, fører mange veje til samme sted. Og lige nu er det typisk et årsregnskab.

Nogle af vejene er belagt med personlige relationer og kompetencer, nogle kommer i form af en CSV-fil, og nogle skaber vi selv.

Hvad du har brug for, er ikke nødvendigvis, hvad din nabo har brug for. Tal med mig, og lad mig høre, hvad du søger. Sammen finder vi det.

Dit bogholderi og kravene dertil flytter sig jævnligt, men det betyder ikke, at du ikke kan få noget viden ud af det, som kan løfte din virksomhed op på et andet niveau.

Finansbogholderi

De fleste, der starter med bogholderi, starter med finansbogholderi. Det gør man for at få en forståelse af, hvordan de andre moduler spiller sammen senere hen. Det kunne eksempelvis være debitormodul, kreditormodul eller lagermodul.

Finansbogholderi bruges hver dag i alle virksomheder i en vis udstrækning, idet de fleste regnskabssystemer er moduleret efter virksomheden.

Finansbogholderi stiller krav til, at de bevægelser, man danner i regnskabet, er dokumenteret – og måske på en mere kompleks måde. Afskrivninger, periodiseringer og henlæggelser kræver specielle opgørelser, for eksempel i Excel.

STOISK kan tage sig af denne proces og sørge for korrekt dokumentation samt afstemninger og opgørelser, der er klar til revision.

STOISK kan også komme forbi og gennemgå disse processer med dig eller din bogholder og sikre, at gode rutiner overholder de dokumentationskrav, som følger.

Controlling

Et andet ord for økonomiansvarlig er controlling – ikke for afdelingen, men for de underliggende dokumenters rigtighed. Det handler om, hvorvidt de overholder dokumentationskrav til revision, og om tallenes rigtighed er sikret over for ledelsen, der skal bruge rapporter som beslutningsgrundlag.

Typisk er der fokus på kreditorer, men funktionen kan også være for specielle og målrettede rapporter til ledelsen, analyser af nøgletal, afstemninger og meget andet.

Controlling stiller lidt højere krav til regnskabet, de overordnede krav og er kritisk i forhold til, om tingene nu også kan være rigtige, at man tjekker tingene to gange og forstår, hvad man kigger på.

STOISK kan tage sig af denne proces og samarbejde med dig for at finde nogle måltal, som du kan bruge til at se, om tingene følger den forventede udvikling – det er ikke nødvendigvis et budget. Det kan også være, om faktura ligger for længe i ind- eller udbakken.

Key Performance Indicators (KPI’er) behøver ikke tage udgangspunkt i regnskabstal. For en af Danmarks største virksomheder lavede jeg KPI’er med udgangspunkt i en revisionslog. Resultatet havde konsekvenser i hele kæden af den undersøgte proces.

Menu