Bogholder i Helsingør

Vores bogføring

Det vi laver på kontoret handler egentlig om de aftaler vi har indgået, for vi gør hvad vi har aftalt – men hvad indebærer det så i praksis?

De bilag vi får ind enten i elektronisk form eller i hardcopy bliver sorteret og brugt i elektronisk format. Der kan være store fordele i at digitalisere bilagene, da mange programmer i dag kan aflæse selv små kvitteringer helt eller delvist. Der er krav om at man skal opbevare regnskabsmateriale i god stand i 5 år, og såfremt der skulle være en skatteforespørgsel er det meget hurtigt i så fald at finde de rette bilag.

Der er ingen tvivl om at fra hardcopy til digital form koster det noget ekstra, men værdiskabelsen kommer bagefter.

Vi kigger på om omsætningen er kommet ind, enten har du selv faktureret eller benytter måske andre former for registrering af salg – MobilePay, iZettle eller andet. Ikke alle bruger debitormodul, da de har meget salg til enkeltkunder – og måske har du brug for hjælp til fakturering.

Vi tager løbende kreditorbilag og finansbilag og får bogført således at dine omkostninger ligger rigtigt i bogføringen. Ikke alle virksomheder bruger et kreditormodul, men det er vigtigt for vores planlægning at omkostningsbilag er inde så tidligt som muligt i processen.

Sådan ser vores likviditet ud

Vores afstemninger

Når vi har håndteret alle bilag – dels på omkostningssiden og salgssiden – så kigger vi på om banken stemmer, og periodevis kigger vi også på de andre afstemninger – der kan være løn, moms, lønsum eller andet som kan være relevant.

Afstemninger er første kvalitetssikrings process, og indebærer både at man gennemgår eksternt materiale for at se om bogføringen stemmer overens med materialet – f.eks et kontoudtog fra banken. I dag klares dette oftes elektronisk i ERP systemet eller i Excel med en CSV fil som man hiver ind fra banken. Det kan også være kontoudtog fra en stor leverandør der skal gennemgåes.

Nogle gange afslører det at man har overset en process, andre gange at der måske blot mangler bogføring af kontooverførsler mellem egne konti – noget man nogle gange glemmer at dokumentere i bilagsform. Afstemningen dokumenteres, så første del af vores kvalitetssikringsarbejde er dokumenteret.

Vores kvalitetsikring

Tjeklisten for kvalitetssikring varierer lidt for selvstændige og selskaber.

Nye lovmæssige ændringer gør at vi skal være mere vågne end vi har været før, og det koster altså lidt mere. Til gengæld prøver vi at komme hele vejen rundt. Sikkerheden for et korrekt resultat bliver lidt højere.

Kvalitetssikring handler om at sikkerheden for regnskabet er højere end det havde været uden. Har man f.eks et selskab så er der nogle afstemninger som bør gøres kvartalsmæssigt, men ikke alle kunder ønsker det – og ligger det så ikke i aftalen så er der flere ting der skal følges op på til slutningen af året, det er bl.a. dér en kvalitetssikring skaber værdi.

Dit regnskab

Som selvstændig er der ingen tvivl om at regnskabsdelen kan være en udfordring.

Vi plejer at sige at omkostningen er delt i 3:

  1. ERP system
  2. Vores service
  3. Indberetning til SKAT

Vi lægger nye samarbejder ud med en vurdering af opgaven baseret på en dialog med dig som kunde. Sammen finder vi frem til en forventet samlet pris pr. år – ikke som et fastpris tilbud men som en forventet pris. Den forventning bruger vi som basis for aconto faktura, og når vi har afsluttet året, så får du en slutopgørelse.

Når året er gået laver vi en evaluering og justerer, og retter så acontobeløbet til.

Menu