Debitorbogholder

Din bundlinje

Debitorbogholderi handler i virkeligheden om din bundlinie. Du får en person til at fokusere på det regnskabsmæssige, der handler om kunderne. Der kan være rigtig mange discipliner at løbe igennem, og specielt hvis din virksomhed yder kredit til mange kunder, kan opgaverne være vidtrækkende – fra inddrivelse til kommunikation med kurator i forbindelse med konkurs.

Det er almindeligt kendt i faget, at debitorbogholdere er under større pres end andre. Det er, fordi der hviler et stort pres på dem for at få pengene hjem igen. Samtidig skal de måske prøve at få penge ud af virksomheder, som har dårlig likviditet og derfor skal presses på nogle andre parametre. Det kan være ubehageligt for begge parter, og det tærer på folk, for samtidig skal man være opmærksom på, om det er en kunde, man skal være på god fod med næste måned.

Hvor meget har I råd til at tabe?

Der er ingen tvivl om, at en debitorbogholder med tiden kan bidrage med rigtig meget til bundlinjen. For hvis 20 % af kunderne havner i en inddrivelsesproces, hvor meget taber virksomheden så? Og hvor meget taber virksomheden på bunden, hvis 3 % af omsætningen slet ikke kommer hjem?

Debitorbogholderi handler om at reducere dette så meget som muligt. Og ingen kan reducere hele risikoen, men er man nået halvvejs, kan det være mange penge. For en enkeltmandsvirksomhed kunne det være næste års feriepenge, og for en stor virksomhed kunne det være næste måneds markedsføringsbudget.

STOISK kan tage sig af denne proces eller hjælpe med at gennemgå jeres nuværende processer for at finde tiltag, som kan forbedre jeres bundlinje.

Viden om dine kunder

Ca. 20 % af alle kunder, der får kredit, havner i en inddrivelsesproces.

Ca. 3 % af din omsætning bliver aldrig betalt.

Ca. 3 % af din omsætning er en endnu højere andel af dit overskud.

Ca. 67 % af danske virksomheder vælger helt bevidst at udskyde betaling.

Ca. 92 % af danske virksomheder spekulerer bevidst i, hvordan udskudt likviditet kan forrentes bedre.

Ca. 85 % af danske virksomheder finder det socialt uacceptabelt at betale for sent.

Mange virksomheder har slet ikke på nogen måde indregnet kreditomkostninger i deres prissætning.

Den største årsag til konkurser i EU er manglende betalinger.

Menu