Kreditorbogholder

Fingeren på pulsen

Branchen er i forandring, og selvom der kommer nye værktøjer til at digitalisere bogholderiet, er der stadig behov for kreditorbogholdere med erfaring, som kan vurdere processerne, vedligeholde godkenderflows, validere nye leverandører og servicere leverandører med revisionsforespørgsler. Store virksomheder vil have behov for fastansatte fagfolk til at sikre, at disse processer fungerer optimalt. Mindre virksomheder kan have behov for at vurdere, om en gennemgang af processerne omkring behandlingen af kreditorerne er nødvendig, når man ikke selv ligger inde med kompetencerne.

Ønsker du en rådgiver, som ikke er motiveret af at beholde sin stilling, så få en uvildig rådgiver, der har fingeren på pulsen. Der findes værktøjer for små selvstændige, som sikrer en god behandling af leverandørfaktura, og som kan sættes op til at give tidsbesparelser på sigt.

Leverandørhåndtering & Procesoptimering

Kreditorbogholderiet håndterer leverandører og sikrer en god proces, så de penge, der står på firmaets bankkonti, ikke uden årsag forlader firmaet.

En god kreditorbogholder sikrer, at de dokumenter, der modtages, er valide til fradragsformål, og at faktura lægges ind med rigtig betalingsdato og samtidig vedligeholder godkenderflows, betalingsoplysninger på leverandører og andre stamdata. Afhængig af organisationen kan systemerne, der bruges, være tunge og besværlige, og det kræver god kommunikation med leverandører og opmærksomhed på faktura, der hænger i systemet.

Den vigtigste opgave er, at de leverandører, man er afhængig af, bliver behandlet som samarbejdspartnere, og at man ikke forhindrer, at der bliver tilbageholdt betalinger til dem. Beslutter en leverandør at stoppe samarbejdet, kan det have invaliderende betydninger for omsætningen.

Effektuering af betalinger

Når alt er klargjort til betaling, kræver det også kendskab til at effektuere betalinger – danske såvel som internationale – og selvfølgelig at deltage i bankafstemninger og kreditorafstemninger.

STOISK kan tage sig af denne proces og gennemgå jeres nuværende setup for at finde sårbarheder overfor svindel i jeres system eller kortlægge processer, der kan forbedres til fordel for jer. Ofte kan en bestemt politik, eller mangel på samme, koste meget på bundlinjen. Svindel havner jævnligt i medierne, når det er offentlige arbejdsgivere, og nogle gange vælger private virksomheder at holde det skjult for at sikre deres eget omdømme.

STOISK kan gøre dine managere opmærksomme på, hvilke fælder der kan være i faktura, hvilke typer omkostninger der kan ligge over markedspris, og hvilke tiltag der skal til for at ændre på omkostningstrykket, så I nemmere kan holde budgetterne.

Menu