Ydelser

Velkommen til Stoisk – din professionelle samarbejdspartner inden for digitalt bogholderi og regnskabsydelser.

Hos Stoisk vil du opleve en moderne tilgang til bogføring, hvor jeg benytter digitalt bogholderi, de nyeste teknologier og systemer til at sikre at arbejdet opdateres hyppigt og kvaliteten altid er i overensstemmelse med de seneste love og regler.

Arbejdet med brug af software er baseret på praktisk erfaring og kendskab til systemer og ikke en systembaseret tilgang – hvor vi stoler på at systemerne er korrekt sat op og vælger at bruge dem fordi de er nye og har smarte løsninger.

Det er Stoisk som tovholder som sørger for at de løsninger der er valgt lever op til de kvalitetskrav jeg har, som branchen har – og som myndighederne har – og det er Stoisk som sørger for at du som kunde kan benytte løsningerne på en måde som ikke giver os problemer senere og samtidig frigiver tid.

Kerneydelsen hos Stoisk er digitalt bogholderi og regnskabsydelser

Mine kerneydelser omfatter digitalt bogholderi og regnskabsydelser, hvor jeg sikrer en effektiv og nøjagtig håndtering af din virksomheds økonomi. Jeg sørger for, at alle indtægter og udgifter bliver registreret og bogført korrekt.

Stoisk vil du kunne finde som administrator hos E-conomic, PLEO, Corpay One og mange andre software leverandører inden for regnskab.

Du vil opleve at rådgivning er nær og relevant, og du vil få den nødvendige support og vejledning til at drive din virksomhed på en effektiv og rentabel måde.

Registrering af omkostninger

Tillægsydelser som nemme tilvalg

Udover mine kerneydelser tilbyder jeg også relevante tillægsydelser som i sammenhængen giver mening med det digitale bogholderi og når vi som samarbejdspartner i forvejen forestår det digitale bogholderi.

Det vil eksempelvis være indberetning af moms eller lønsum, afstemning af konti og rapportering. Et afstemt regnskab åbner op for yderligere tillægsydelser – eksempelvis opstilling af regnskaber, indberetninger af skattepligtige resultater med mere.

Stoisk kan sørge for at dine afgifter bliver indberettet korrekt og rettidigt til myndighederne, så du kan stole på de indberetninger som foretages er korrekte.

Hastighed, Hyppighed og tilgængelighed er værdiskabende

Tillægsydelserne kan tilvælges i det tempo du har behov og du ser værdi i.

Indberetter af afgifter er underlagt krav om afstemninger som minimum i forbindelse med indberetninger. Det skaber kvalitet i indberetningen, færre efterkorrektioner og større sikkerhed.Digitalt bogholderi og regnskabsydelser

For mange kan det skabe yderligere værdi at man er sikker på banken er afstemt hver måned eller kvartal. Du kan som kunde have ønske om registreringer af kunde-indbetalinger hver uge.

Rapportering kan gøres i tempi som du styrer – mange virksomheder har behov for månedlige overblik som er mere dybdegående og skaber et bedre overblik i din virksomheds økonomi.

Har din virksomhed behov for at få styr på periodiseringer, hensættelser, afskrivninger og specifikationer til revisor – og et grafisk overblik som giver et lynhurtigt overblik over hvilken retning virksomheden bevæger sig i, så kan det være et udgangspunkt til en månedlig rapportpakke til en fast pris.

Rådgivning kan være vigtig at have tilgængelig. Nogle gange har du behov for nu-og-her rådgivning. Det er værdiløst om man modtager svaret en uge efter man skulle bruge det.

Hvad skal der til for at din virksomhed opnår succes?

Verified by MonsterInsights