Hvad er prisen for bogholderi i 2024?

Det korte svar er fra 10.000 til mere end 100.000 om året …

Og hvis du er ved at undersøge markedspriser lige nu for prisen for bogholderi eller en pris for et årsregnskab, så læs nedenfor hvad du selv kan slippe med at betale, og hvad værdien af det kan være.

Prisen for bogholderi er sammensat af forskellige ting

  1. Hvor kompliceret er din forretning at forstå for bogholder/revisor
  2. Hvilken type virksomhed
  3. Hvor meget du selv kan eller vil lave
  4. Hvor meget bogholder skal lave
  5. Hvor ofte du ønsker at få et økonomisk overblik
  6. Hvad der skal indberettes og hvor ofte
  7. Sikkerheden på regnskabet
  8. Eventuelt erklæringsarbejde
  9. Hvor meget rabat du kan forhandle hjem
Prisen for bogholderi er et puslespil

Var du på udkig efter timepriser til en nyansat bogholder? Kik under Inspiration for mere information om bogholder priser.

business logic algorithm lines connect wooden cubes creative concept

Hvor kompliceret er din forretning at forstå for bogholder eller revisor

Siden 2017 er der skærpet lovgivning som gør at visse brancher (som os) er underlagt tilsyn og reglerne for dette tilsyn i forhold til Hvidvask og Persondatabeskyttelse kræver at vi udfører noget arbejde med det.

Det føles ikke som længe siden hvor jeg på et hvidvask seminar oplevede at de andre kursus deltagere blev chokerede over at jeg tog penge for hvidvask kontrol, at det var en pris der fuldt ud svarede til omkostningen og at mine kunder rent faktisk også betalte for det. Det er nu ved at være standard iblandt dem jeg taler med i mit netværk, folk har vænnet sig til det og de kan godt se ideen med at man faktisk viser hvad det koster, selvom det føles mere som en administrativ omkostning eller en form for skat.

Fælles for alle er det dog blevet, at vi ikke må starte samarbejdet op før kontrollen er udført, at vi kan få bøder for ikke at overholde ansvaret med arbejdet og at kontrollen er blevet hyppigere end den var tidligere.

Forebyggelse er dog stadig billigere end bøder.

Forvent et prisniveau fra 500 – 2.500 om året for hvidvask kontrol, kundekendskabs procedure og persondata beskyttelse.

Det er stort set kun persondata beskyttelsen som der har værdi for dig, men den tilfører ikke virksomheden målbar værdi.

Hvilken type virksomhed

Typen af virksomhed har en del betydning i forhold til opgaverne der skal udføres samlet set.

Mens en enkeltmandsvirksomhed kan nøjes med at indberette oplysningsskema til SKAT – når ellers regnskabet er afstemt. Så skal et APS opstille årsregnskab. Jo større opgaven bliver med regnskabet, jo højere krav kommer der som regel også – det betyder erklæringsarbejde (se vedr. sikkerhed nedenfor).

En udvidet selvangivelse koster typisk et sted mellem 2.500 – 10.000 kr mens et årsregnskab for en virksomhed kan gøres for priser mellem 5-15.000 kr.  Typisk vil ejer af et APS slippe for en udvidet selvangivelse og kan selv indberette eventuelt udbytte. I dag hedder det “oplysningsskemaet” – er man selvstændig så kan det være hjælp til oplysningsskemaet som man skal satse på at få en god pris på – specielt hvis man har udfordringer med virksomhedsskatteordningen (VSO) , en løsning der kan være god for mange virksomheder men som også kræver at man lægger nogle kræfter i den skattemæssige del af opgaven på årets afslutning.

For store selskaber med fuld revision har jeg set priser på op til 100.000 alene for årsregnskabet, hvor man sagtens kan have en afdeling der laver bogholderi også med fuldtidsansatte bogholdere, controllere, regnskabschef, økonomi direktør osv.

a dog washer shop a small office building and a high rise building
481712 PGZG0V 372

Hvor meget du selv kan eller vil lave

Du har selv ansvar for regnskabet i virksomheden og det kan i starten – hvis man har tid og mulighed – være det eneste valg man har. Altså gør-det-selv-regnskab – med alle de fejl, faldgruber og oprydningsarbejde det så end kommer med.

Den byrde som du som ejer har, den har også en pris og prisen for bogholderi kan blive højere end du forventede hvis du bruger for meget af din tid på ting der ikke indbringer omsætning . Du er som ejer den person som skal lægge den strategi som skaffer omsætningen hjem, og derfor skal du betragte din tid som meget værdifuld. Det er alene din strategi som afgør hvor meget omsætning der hives hjem til at dække omkostninger.

Da jeg for nyligt lavede en diagnose på en anden virksomheds regnskab – hvor hun selv lavede regnskabet, fandt vi frem til at det arbejde hun lavede en gang i kvartalet for at indberette moms kostede hende 50.000 om året i tabt omsætning.

Mange har det fint med at lave tilbud og faktura og lader så resten overgå til en bogholder, og afhængig af hvor meget tid du har ledig så er det som regel en god ide når du har nok arbejde i virksomheden til at bruge 3 dage pr uge på at servicere kunder.

Hvor meget bogholder skal lave

Du vil blive spurgt om dit budget, antallet af transaktioner og bilag, antallet af konti der skal afstemmes, hyppigheden af indberetninger, bogføring, filimport, lønudbetaling, rapportgenerering osv. I dag kræver det et digitalt bogholderi, hvorfor du skal finde en digital bogholder. Det største ansvar for virksomhedsejeren er dokumentation. Er din bogholder i stand til at håndtere denne udfordring ved at tilbyde digitale værktøjer? Kan din bogholder bruge Dinero eller E-conomic? Det er vigtigt at overveje, da valg af system kan påvirke prisen og nogle bogholdere foretrækker bestemte systemer.

Skal der ryddes op først, så er det noget som er lidt af et wildcard. Det er det eneste hvor der kan være stor usikkerhed. Det tager længere tid at rette mange fejl end at lave dem – og nogle gange giver det mere mening at starte forfra med et nyt digitalt bogholderi.

Lønadministration koster typisk fra 5.000 om året næsten uanset hvem du spørger og skalerer op efter antal ansatte og omfang.

Uanset hvilken form for prissætning bogholder vælger så vil de mindste virksomheder med 2 årlige moms, 2 bank afstemninger og 500 bilag pr år have svært at slippe for mindre end 10-15.000 om året alene for registreringen af bilagene, afstemningerne og den påtvungne kvalitetssikring i forbindelse med indberetningen af moms.

Det kan også være en god ide at overveje rådgivning, specielt for virksomheder der er yngre end 5 år, nye virksomhedsejere eller hvis du forventer at der er en del møde aktivitet. Mange undervurderer den opgave det er at starte ny virksomhed, og famler sig frem. Et par gode råd kan være med til at flytte pilen i den rigtige retning. Vi ved dog, fordi det er menneskets natur – at timepriser på rådgivning kan være en barriere der forhindrer kunder med behov for rådgivning til at tage kontakt.

Hos mig har jeg derfor valgt at Rådgivning kommer med alle de værktøjer jeg har, en pulje af timer der svarer til det vi ser folk bruger – og forventningen om at jeg skal levere mere end det rådgivningen koster. På den måde vendes modstanden om.

Husk at når du får rådgivning så bør du sikre dig at der er rådgiver ansvarsforsikring med, så hvis du følger rådgivningen og det går galt, så kan du søge erstatning.

484
3905432

Hvor ofte du ønsker at få et økonomisk overblik

Hyppigheden af rapporterne og det økonomiske overblik har en konkret og målbar værdi, og det er en af årsagerne til at mange virksomheder når de vokser vælger at oprette en intern økonomi afdeling.

For små virksomheder kan det være en vurdering af om man reelt har råd til at få det ekstra overblik.

Det koster ikke mere at få en rapport, når du alligevel indberetter moms eller lønsum. Rapporten kan give et økonomisk overblik og tryghed i opstartsperioden. Prisen for bogholderi kan være høj, men værdiskabelsen kan bidrage til øget omsætning. Rapporten kan hjælpe med at identificere ledig likviditet, som kan bruges til annonceinvesteringer og skabe øget omsætning.

Den værdi som rapporteringen har er virksomhedens potentielle værdi – og den realiseres i det øjeblik at man mister overblikket, gælden overstiger betalingsevnen og festen slutter.

Hvis du har god indtjening, så er det ikke sikkert der er samme behov, som hvis man står og ikke kan overskue hvilke regninger der skal betales.

Prisen for rapporteringer kan svinge en del, fra et par tusinde kr. for et budget 10.000 for at lave en månedsluk hver måned. De kunder der typisk vælger den dyre løsning er afhængige af tallene til at kunne investere i sig selv for at hæve værdien af virksomheden.

De rapporter der kan laves svinger fra rene tal scenarier til grafiske overblik der bruges i bestyrelses møder til at skabe godt overblik og hurtigere beslutninger for dem der handler bedre på grafik end på tal. Det er vigtigt at få de rapporter som man handler bedst på, og mange nøgletal kan man præsentere fint for bestyrelsen hvis man blot har godt input fra virksomheden.

Hvad der skal indberettes og hvor ofte

Mange af os i branchen har fået rettet os ind efter den nye bogføringslov fra 2023, og det betyder at vi kan klare at indberette oftere og vores kvalitetssikring er kommet op i gear – og at vi påtager os risiko ved indberetningen.

Uanset prissætningsmodel så vil der være mere arbejde end tidligere med indberetninger. Jeg ser typisk andre tage et sted mellem 1.000 til 2.500 for en moms indberetning – kun for indberetningen.

Det er med den forudsætning at NOGEN har lavet afstemninger og bogført up-to-date på henholdsvis bank og likvider, debitorer, kreditorer og andre relevante afstemninger. Hvis der mangler bilag, hvis banken ikke er afstemt, hvis der ligger gamle poster på kreditorer eller debitorer så er forudsætningerne ikke opfyldt for at vi kan lave en indberetning uden risiko. Reglerne er anderledes nu, og tiden hvor man kunne bruge en lommeregner og regne momsen sammen på en halv time er for længst borte. Den person der indberetter skal sikre sig, at der er bogført up-to-date, afstemt diverse konti og sikret sig at alt bilagsmateriale er håndteret før man kigger på indberetningen.

Der kan også være tale om indberetning af skat, selskabs selvangivelse, forskellige blanketter, EU moms mv.

Hvis du selv har styr på bogholderiet, så kan det betyde at prisen for bogholderi kan blive reduceret betragteligt.

Uanset hvad, så vil der være en tjekliste vi skal igennem når vi indberetter og derfor kan bogholdere typisk give en fast pris, og så er det blot et spørgsmål om hvor hyppigt der skal indberettes.

3312004
3905298

Sikkerheden på regnskabet

Når der laves årsluk af et regnskab så vil mange af os følge en tjekliste, udfylde den og gemme den – det er kvalitetssikringen.

Der afstemmes som regel de konti som er relevante, beholdningskonti som bank, kasse, lån, moms og løn og der tages stikprøver af driftskonti, forsikringer, husleje osv.

Det giver en god sikkerhed for at du kan stole på at tallene er gennemgået og er tæt på virkeligheden.

Selvom man kan gøre meget for at regnskabet er 100% korrekt, så regner vi altid med en fejlmargin på nogle få % af omsætningen.

Det kræver dog også en aftalt pris, og der kan jeg oplyse at jeg selv kører med en fast pris for noget af det, og afhængig af transaktioner i regnskabet så tager en merpris for transaktioner over et par tusind. Jeg starter på ca. 2000 for kvalitetssikringen og det laver jeg på alle regnskaber jeg afslutter fordi det sænker risikoen for at jeg har medvirket til hvidvask.

Hvis der er samarbejde med revisor, så kan det udmunde i en revisormappe. Det er materiale som revisor vil spørge om hvis der skal laves erklæringsarbejde. Der er tale om specifikationer af forskellig art afhængig af typen af virksomhed, og hvilke aktiver og passiver der findes.

Eventuelt erklæringsarbejde

Det er kun godkendte revisorer der må lave erklæringsarbejde, og den mindste erklæring – assistance erklæringen er blot en tilkendegivelse af at revisor kender dig som kunde. Ifølge FSR yder den ingen synderlig sikkerhed.

Erklæringsarbejde ligger på alt fra 5.000 til 10.000 for den mindste erklæring, og op til 100.000 eller mere for fuld revision på et Aktieselskab.

Enkeltmandsvirksomheder skal kun i meget få specifikke tilfælde bruge en erklæring på et årsregnskab. Men nogle vælger alligevel at få opstillet i klasse A, specielt hvis de har nogle samarbejdspartnere som kræver dette.

Nogle banker er begyndt at sætte krav til revision for iværksættere – og det kan være omfattet af en erklæring. Det kan også nogle gange betyde at du skal have en bogholder der er medlem af en brancheorganisation der står inde for en hvis kvalitet og så at den bogholder laver regnskabet, ikke dig selv.

Når vi taler om Erklæringer giver det mening at tale om årsregnskaber. Jeg ser priser fra mine konkurrenter på alt fra 5-20.000 kr. for opstilling af et årsregnskab. Prisen for et årsregnskab som så omfatter både kvalitetssikring og opstilling af årsregnskabet kan blive så lille som 5.000 for eksempel på et holding selskab til 50.000 afhængig af erklæringen. Selve opstillingen burde være til at få en fast pris på. Mens det bagvedliggende erklærings og kvalitetssikringsarbejde kan svinge en del. Det kan godt give mening at betale mere for en erklæring af større værdi, det kan gøre at man kan få nogle andre priser hos underleverandørerne, bankerne osv.

3509466
4186613

Hvor meget rabat du kan forhandle hjem

Du vil altid kunne forhandle en rabat hjem, specielt hvis du har fået gennemført noget af arbejdet og revisor eller bogholder kender dig godt. En fornuftig bogholder vil som regel godt holde på gode kunder. Det kan være fint nok at der er et godt samarbejde, det letter hvor hurtigt man kan få tingene afsluttet.

Almindeligvis vil du kunne få den største rabat på forudbetaling af dele eller hele regnskabet.

Nogle har også andre former for rabatter, eksempelvis kampagnetilbud for holding selskaber, i forbindelse med annoncering eller på specielle tidspunkter af året, loyalitetsrabat mv.

Hvis man er kunde i et revisionsfirma og ønsker en rabat, så skal man prøve at henvende sig til partnerne eller de statsautoriserede revisorer for at få en fast pris – de har som regel ikke hænderne i materialet, timeregistreringen er som regel ikke opdateret, de ved som regel ikke hvor meget spildtid der reelt går til dig som kunde, det er som regel dem der har ansvaret for at forhandle priser med kunderne og de er som regel dårlige til det.