Ydelser

Velkommen til Stoisk – din professionelle samarbejdspartner inden for digitalt bogholderi og regnskabsservice.

Hos Stoisk vil du opleve en moderne tilgang til bogføring, hvor jeg benytter digitalt bogholderi, de nyeste teknologier og systemer til at sikre at arbejdet opdateres hyppigt og kvaliteten altid er i overensstemmelse med de seneste love og regler.

Arbejdet med brug af software er baseret på praktisk erfaring og kendskab til systemer og ikke en systembaseret tilgang – hvor vi stoler på at systemerne er korrekt sat op og vælger at bruge dem fordi de er nye og har smarte løsninger.

Det er Stoisk som tovholder som sørger for at de løsninger der er valgt lever op til de kvalitetskrav jeg har, som branchen har – og som myndighederne har – og det er Stoisk som sørger for at du som kunde kan benytte løsningerne på en måde som ikke giver os problemer senere og samtidig frigiver tid.

Kerneydelsen hos Stoisk er digitalt bogholderi og regnskabsservice.

Stoisk håndterer årligt tusindvis af leverandørfaktura, automatiserer og sparer tid for vore brugere for millioner, laver løn administration for mange virksomheder og genererer værdi i millionklassen for vore kunder.

Stoisk vil du kunne finde som administrator hos eksempelvis E-conomic, Dinero, PLEO, Corpay One, Crediwire og mange andre software leverandører inden for regnskab og økonomistyring.

Du vil opleve at rådgivning er nær og relevant og du vil få den nødvendige support og vejledning til at drive din virksomhed på en effektiv og rentabel måde.

Med digitale værktøjer som er sammensat på denne måde har du potentialet for at skabe overblik hurtigere så du ikke længere skal betale regninger manuelt, men kan bruge faktiske godkendte og bogførte omkostninger til at danne en bank udbetaling til dine leverandører. Det skaber højere sikkerhed for korrekte betalinger, lavere risiko for din virksomhed i forhold til misbrug og frihed til at betale når du ønsker med kun få muligheder for fejl i betalingerne.

Lønninger med et swipe og betaling af en stak regninger med få klik. Få en bogholder der er plug and play parat.

Ydelser-hos-stoisk

Registrering af omsætning

… og efterbehandling af din omsætning. Registrering af indbetalinger, rykkerprocedure mv.

Registrering af leverandørfaktura

… og efterbehandling. Udbetalinger, kontoudtog, revisor forespørgsler mv.

Registrering af kvitteringer

… småkøb registrering, hjælp med kort udstedelse, billed app og opsætning

Finansposter

… hævninger, bank gebyrer, renter, omposteringer, afskrivninger og andre traditionelle finansposteringer

Periodiseringer

… forudbetalinger og håndtering af disse bogføringsmæssigt – typisk når det giver mening.

Opsætning af integrationer

… vi benytter flere 3. parts systemer til at håndtere dokumentbyrden, automatisering og kontering og det kan være en god idé at være velbevandret i disse systemer for at få dem til at spille sammen med diverse ERP Systemer.

Afstemning af din bank, moms eller andre balance konti

Periodisering af forudbetalte poster

Indberetning af moms eller lønsum

Lønadministration

Kvalitetssikring

Rapportering med grafisk overblik over din virksomheds sundhed

Indberetning af skattepligtigt resultat

Opstilling af årsregnskaber uden erklæringer

Automatisering og digitalisering

Tillægsydelser som nemme tilvalg

Udover mine kerneydelser som er bogholderi i en moderne tidsalder – altså “digitalt bogholderi”, så tilbyder jeg også relevante tillægsydelser, regnskabsservice som i sammenhængen giver mening med det digitale bogholderi og når vi som samarbejdspartner i forvejen står for dit bogholderi.

Som indberetter skal vi sørge for at flere ting er afstemt oftere, så du får oftere et økonomisk relevant overblik – som minimum.

For nogle vil ydelserne blot være en nødvendig overlevering af de regnskabsmæssige pligter som virksomheden er underlagt og for andre vil det være et valg som er økonomisk drevet og i samspil med andre interne funktioner i virksomheden frigiver et større økonomisk overskud, end den omkostning som tillægsydelserne har.

Hvis du er ny virksomhedsejer så vil det måske give mere mening for din virksomheds overlevelse, at du fokuserer på salg, processer og strategi end at lære momsregler for forskellige omkostningstyper. Du kan ikke spare dig til et godt økonomisk overblik eller overholdelse af regler, for den tid som du havde til at lave vækst får du ikke igen. Fokuser på det du er god til.

Få i stedet en bogholder som kan give dig et overblik over de nøgle tal som du som ejer skal holde øje med for din virksomheds overlevelse.

Hastighed, Hyppighed og tilgængelighed er værdiskabende

Tillægsydelserne kan tilvælges i det tempo du har behov og du ser værdi i.

Indberetter af afgifter er underlagt krav om afstemninger som minimum i forbindelse med indberetninger. Det skaber kvalitet i indberetningen, færre efterkorrektioner og større sikkerhed.Digitalt bogholderi og regnskabsydelser

For mange kan det skabe yderligere værdi at man er sikker på banken er afstemt hver måned eller kvartal. Du kan som kunde have ønske om registreringer af kunde-indbetalinger hver uge.

Rapportering kan gøres i tempi som du styrer – mange virksomheder har behov for månedlige overblik som er mere dybdegående og skaber et bedre overblik i din virksomheds økonomi.

Har din virksomhed behov for at få styr på periodiseringer, hensættelser, afskrivninger og specifikationer til revisor – og et grafisk overblik som giver et lynhurtigt overblik over hvilken retning virksomheden bevæger sig i, så kan det være et udgangspunkt til en månedlig rapportpakke til en fast pris.

Rådgivning kan være vigtig at have tilgængelig. Nogle gange har du behov for nu-og-her rådgivning. Det er værdiløst om man modtager svaret en uge efter man skulle bruge det.

Hvad skal der til for at din virksomhed opnår succes?