Bogholderi

Fra klassisk til digitalt bogholderi

Stoisk sørger for at du får moderne digitale værktøjer til at registrere dine omkostninger i dit online økonomi program, eksempelvis er jeg partner hos PLEO, Corpay One, Visma E-conomic og flere.

Den digitale udvikling gør at jeg bliver nødt til at have faste priser som en del af pris politikken.

Som erfaren specialist ved jeg godt hvor lang tid tingene tager – også hvis det går galt. Den økonomiske risiko ved at lide et tab når noget tager længere tid end forventet er noget jeg kan påtage mig fordi jeg fjerner de udfordringer der skaber de problemer.

Du får altså ikke selv en højere risiko ved at samarbejde med Stoisk end med andre, tværtimod. Over tid bør du kunne se en regning som er mindre end de besparelser du opnår, og din loyalitetsrabat stiger år for år.

Jeg bruger digitale værktøjer fordi det er vejen til et regnskab med højere kvalitet, overholdelse af dokumentationspligten og mange tidsbesparelser som du og jeg får glæde af.

arkivering
samarbejde

Hjælp til regnskab

Stoisk kan hjælpe med at samle trådene i dit økonomi system som digital bogholder ved at udføre følgende opgaver.

 • Bogføring af indtægter og udgifter
 • Fakturering og betaling af regninger
 • Udarbejdelse af finansielle rapporter
 • Indberetning af moms eller lønsum
 • Afstemninger og specifikationer
 • Lønbogholderi
 • Klargøring til revisor
 • Rådgivning om digitalisering af bogholderi
 • Værktøjer til registrering af bilag og automatisering af data indtastninger

Ved at samle flere opgaver hos Stoisk kan du frigive tid i din egen virksomhed til innovation, udvikling, styrkelse af eget brand eller kunderelationer og samtidig få bedre overblik over virksomhedens økonomi.

Fra krøllet kvittering til ro i maven på få minutter

STOISK er bogholderi – med mere.

Selvom du som virksomhedens ejer nu er regnskabs ansvarlig (Tillykke!), så er det ikke sikkert det giver mening at løse alle opgaverne i din virksomheds bogholderi.

Hvis du har få midler og meget tid, så kan du måske få noget ud af at lære alle momsreglerne og tage bogføringskurser. Men for alle andre end bogholdere som mig, som får fradrag for den slags kurser, så giver det ofte mere mening at bruge tiden på at få nye kunder, lave en hjemmeside, annoncefremstød eller deltage på netværks events.

Specielt for dig med få timer til rådighed, så kan det være du skal overveje om tiden er værd at prioritere på at registrere hvordan dine få midler er brugt, i stedet for at bruge tid på at finde opgaver du kan løse for penge.

Der er som oftest flere opgaver i din virksomheds regnskab i 2023 som skal løses på en god måde; Det er ikke nok at skøjte hen over bogholderiet indtil du skal overholde en deadline – fordi konsekvenserne er nu med den nye lov, så meget mere alvorlig end den har været tidligere.

 • Et velfungerende ERP system med god integration til 3. parts værktøjer.
 • Korrekt og tidssvarende bogføring knyttet sammen med relevant digitalt bilagsmateriale.
 • Afstemningsarbejder, ofte til eksterne kilder – f.eks bank, leverandører eller SKAT.
 • Kvalitetssikring – faste tjeklister der sikrer at vi er kommet igennem alle relevante punkter.
 • Rapportering eller opstilling af regnskab

Hver af disse punkter kan koste et sted mellem 5-10.000 kr at løse på årsbasis, men den værdi man får skabt er anderledes målt.

Værdien af et aflagt årsregnskab kan være et sted mellem 40-500.000 kr pr. regnskabsår – idet værdien af det man mister hvis man ikke gør hænger nøje sammen med kapitalen i selskabet, den opsparing man har i likvide midler og eventuelt nye indbetalinger fra kunder indtil man bliver tvangslukket – og i det tilfælde kan man redde sig en konkurskarantæne, altså forbud mod at starte nye virksomheder.

Den tid der bruges på at løse bogføring skal helst være så kort som muligt målt på tiden fra modtagelse af bilag til registrering og betaling. Den kan være så lille som et minut til 2-3 minutter i værste fald. Måske bruger du allerede nu 5-15 minutter pr. leverandørfaktura? Der skal tænkes over om prisen er ifølge aftale, lægges betaling ind og registreres hvilken slags omkostning med hvilken momskode – måske skal den også afskrives eller opdeles i flere perioder.

Så skal du gerne have et overblik over økonomien, det kræver at alt er afstemt og måske også at du har lagt et budget frem i tiden. Selvom du nok godt kan læse nogle budgettal, så kan man også få et grafisk overblik som gør at hjernne hurtigt kan se i hvilken retning man bevæger sig. Det gør at man kan tage hurtige beslutninger – selv uden særlig stor regnskabsindsigt.

Der er med andre ord gode muligheder for at skabe værdi for små virksomheder.

Adgang til et professionelt netværk af rådgivere, når der er behov for det.

Bilag behandles i henhold til loven.

Det giver stoisk ro i maven.

Vi kører med faste priser – fordi så ved du hvad tingene koster før du træffer et valg. Ingen overraskelser og ingen efterregninger.

  Stengade 51b, 3000 Helsingør
  +4561277676
  +4561277676

  Dit bogholderi

  Når det kommer til dit bogholderi, fører mange veje til samme sted. Og lige nu er det typisk et årsregnskab eller blot en indberetning til SKAT vedr. din selvangivelse.

  Nogle af vejene er belagt med personlige relationer og kompetencer, nogle kommer i form af en CSV-fil, og nogle skaber vi selv.

  Vi har alle forskellige behov. Tal med mig, og lad mig høre, hvad du søger. Sammen finder vi ud af det.

  Dit bogholderi og kravene dertil flytter sig jævnligt, men det betyder ikke, at du ikke kan få noget viden ud af det, som kan løfte din virksomhed op på et andet niveau.

  Uanset slutter vi af med kvalitetssikring for alle kunder, så muligheden for at fejl er opstået i løbet af året er lavere.

  Overvejer du at blive ny kunde?

  Jeg får løbende henvendelser – nogle gange akut.

  Jeg er forpligtet til at gennemføre en hvidvask kontrol og vurdere risikoen for virksomheden før jeg kan påbegynde samarbejdet.

  • For at kunne skabe mere værdi end du giver skal jeg kende det budget jeg har at arbejde med.
  • Diagnoser på dit regnskab kræver adgang til din virksomheds data.
  • For at kunne optimere processer så kræver det villighed til at ændre vaner.
  • Jeg holder ikke fast i dårlige kunderelationer som ikke tjener dig som kunde.
  • Jeg giver loyalitetsrabat for trofaste kunder.

  Jeg ønsker at få kunder som kan hjælpe – men kan ikke hjælpe alle.

  Jeg skaber gerne kontakt til andre bogholdere i mit store professionelle netværk.

  Hvad får du hos STOISK?

  Selvom de typiske opgaver vil være inden for digitalt bogholderi, så er der en del tid der går med at lytte til dig som kunde og forsøge at hjælpe eller komme med forslag til forbedringer.

  Du behøver ikke at tilvælge alt. Du kan godt nøjes med at have Stoisk til at tage sig af det digitale bogholderi, afstemninger og hvis du har revisor på – så kan vi samarbejde og gør det for flere kunder med godkendte revisorer.

  1. 2% loyalitetsrabat pr. gennemført regnskabsår
  2. Registrering af transaktioner
  3. Indberetninger af moms eller lønsum
  4. Afstemninger
  5. Specifikationer til revisor mappe eller samarbejde med revisor
  6. Kvalitetssikring
  7. Indberetning af oplysningsseddel for selvstændige og hjælp til forskudsangivelse.
  8. Opstilling af årsrapporter uden erklæring.
  9. Indberetninger i forbindelse med APS regnskaber, f.eks selskabsselvangivelse og interne transaktioner.
  10. Privatbudgetter, budgetter og eventuelt likviditetsbudget.
  11. Periodeluk med afstemte konti, periodiseringer, afskrivninger, hensættelser til en fast pris
  12. En part som ønsker din virksomhed det bedste og forsøger at hjælpe med at navigere i dine udfordringer.

  Værdien for dig er den tid du får frigivet til andre ting, tryghed igennem dialog, overblik over din virksomheds økonomi og forhåbentlig et værktøj til at vækste din virksomhed.

  Priser

  I 2023 har jeg indført faste priser på mange opgaver – På konsulentopgaver kører jeg stadig med timepriser.

  • Hvidvask kontrol: fra 1.299,-
  • “Tryg dialog” m/3 timers årlig rådgivning og sikre værktøjer: 3.799,-
  • Afstemning: 499,-
  • Indberetning af moms/lønsum: 1.299,-
  • Kvalitetssikring: fra 1.999,-
  • Oplysningsskema til SKAT: fra 2.999,-
  • Opstilling af årsrapport uden erklæring, klasse A: 4.999,-
  • Opstilling af årsrapport uden erklæring, klasse B: 6.999,-
  • Selskabsselvangivelse og interne transaktioner: 1.699,-

  Digitalt bogholderi vil være en variabel som afhænger af bilagsmængde.

  Stoisk vil benytte værktøjer til smidig registrering af bilag og som kan hjælpe med betalinger.

  Eksempel:

  • 50 bilag om året: ca. 1.250,-
  • 100 bilag om året: ca. 2.500,-
  • 250 bilag om året: ca 6.250,-
  • 500 bilag om året: ca. 12.500,-
  • 1000 bilag om året: ca. 25.000,-

  Baseret på vore nuværende kundeportefølje har jeg lavet 3 pakker som flertallet falder ind under. Nogle har specialaftaler fordi deres behov falder uden for de normale rammer. Kontakt os hvis du ikke kan se dig selv i disse 3 pakker.

  Holding selskab
  11.247,-Fast pris pr. regnskabsår
  • For holding med tilknyttet driftselskab
  • Hvidvask kontrol
  • Op til 50 bilag om året
  • Opstilling af årsrapport, klasse B uden erklæring
  • Indberetning af selskabets selvangivelse, interne transaktioner
  Enkeltmandsvirksomhed 500
  27.090,-Fast pris pr. regnskabsår
  • Omsætning over 300.000 årligt
  • Hvidvask kontrol
  • Tryg Dialog m/3 timers rådgivning
  • Op til 500 bilag om året
  • Bogføring månedligt
  • Afstemning af bank halvårligt
  • Afstemning af debitor, kreditor og moms årligt
  • Indberetning af moms halvårligt
  • Kvalitetssikring
  • Indberetning af Oplysningsskema og hjælp med forskudsangivelse

  Fra Personlig Mindre Virksomhed – til A/S?

  Jeg kan hjælpe med at få gode rutiner fra bunden – for den nystartede, så de ikke ender med at få problemer på sigt. Det betyder ikke jeg skal bogføre alt for dem hele tiden til en stor regning. Personlig sparring kan godt gøres til en fornuftig pris. Vi skal dog altid lave en AML procedure på alle kunder, derfor er der et årligt minimumsgebyr, og i får dette specificeret på regningen.

  Ved fast tilknytningsaftale gives der afslag på dette gebyr det første år.

  Stoisk kan hjælpe nye med at vælge et ERP system du kan have glæde af på sigt. Vi kan hjælpe ældre virksomheder med at gennemgå deres bogholderi og komme med forslag til forbedringer. Det kan være et værktøj som sparer tid.

  Stoisk kan hjælpe med at få integreret digitale værktøjer – f.eks lønsystemet så de ikke skaber problemer for jer. Der bliver løbende undersøgt nye programmer og apps.

  Stoisk kan skabe forbindelse til specialister fra et stort professionelt netværk – F.eks skatterådgivning.

  STOISK kan hjælpe dig med at tage de næste skridt, når din samarbejdspartner eller bank beder om driftsbudgetter eller specielle opgørelser.

  STOISK kan også komme forbi jeres kontor og gennemgå disse processer med dig eller din bogholder og sikre, at gode rutiner overholder de dokumentationskrav, som følger – eller bare gøre tingene nemmere for jer.

  overblik
  tidslinje dokumenter

  Forårsoprydning i bogholderiet?

  Oprydning i bogholderiet er (for mig) sjove, krævende og tager tid.

  Det tager som regel 2-3 gange så lang tid at rette op på fejl, som at lave dem, så har man ikke haft styr på bogholderiet kan det hurtigt koste en del af få det rettet op igen og være retvisende. For dig som kunde er det super frustrerende og er en af de erfaringer man gerne have været foruden, for det er typisk ikke manglende fakturering der giver ekstra kroner på bunden som fejlene ligger ved.

  Hvor er værdiskabelsen så?

  Jeg har set mange ting gå galt,  også fra revisorer. Det kan blive dyrere at få en elev til at bogføre og bagefter rette sine egne fejl for din regning.

  • Når man kender sin kundes virksomhed er det nemmere at forstå hvordan alting spiller sammen, og hvor det ikke gør.
  • Vaner skal være gode fra starten, ellers kan de give uønskede overraskelser et år eller to efter de startede.
  • Erfaring med ERP systemer gør at det er nemt at undersøge systemmæssige fejl og mangler.
  • Korrektioner koster som regel gebyrer og renter, men fanger man ikke grunden er det et spørgsmål om tid før det sker igen.

  STOISK kan tage sig af denne proces enten kortvarigt eller langvarigt, som fast tilknyttet samarbejdspartner for at sikre en god og konsistent kvalitet i dit bogholderi, eller foretage periodevise stikprøver.