Bogholderi

Fra klassisk til digitalt bogholderi

Stoisk hjælper med eksternt regnskab for mange kunder i deres online økonomi program – og det er op til dig som kunde at vælge hvad der skal laves, hvor ofte.

Stoisk har en køreplan for langt de fleste gængse bogholder opgaver og derfor kan jeg tilbyde faste priser på mange bogholderi opgaver. Det variable i den forbindelse er volumen eller mængden af bilag/transaktioner.

De fleste kunder betjenes i E-conomic, men jeg har erfaring med stort set alle systemer vi har i Danmark.

Det faste opgaver er eksempelvis afstemninger i forbindelse med indberetning af moms eller lønsum, lukning af periode, afskrivninger, periodiseringer, hensættelser, specifikationer og mange andre opgaver.

arkivering
samarbejde

Hjælp til regnskab

Stoisk kan hjælpe med at samle trådene i dit økonomi system som digital bogholder ved at udføre følgende opgaver.

 • Bogføring af indtægter og udgifter
 • Fakturering og betaling af regninger
 • Udarbejdelse af finansielle rapporter
 • Indberetning af moms eller lønsum
 • Afstemninger og specifikationer
 • Lønbogholderi
 • Klargøring til revisor
 • Rådgivning om digitalisering af bogholderi
 • Værktøjer til registrering af bilag og automatisering af data indtastninger

Ved at samle flere opgaver hos Stoisk kan du frigive tid i din egen virksomhed til innovation, udvikling, styrkelse af eget brand eller kunderelationer og samtidig få bedre overblik over virksomhedens økonomi.

Full Service

STOISK er bogholderi – med mere (hvis du vil).

Du kan nøjes med det basale, og du kan også lade Stoisk tage sig af det du ikke skal fokusere på. Når du vælger at bruge din tid på at drive virksomhed, så skaber du værdi for din virksomhed.

Et regnskab består i dag af flere ting:

 • Et velfungerende ERP system med god integration til 3. parts værktøjer.
 • Korrekt og tidssvarende bogføring knyttet sammen med relevant digitalt bilagsmateriale.
 • Afstemningsarbejder, ofte til eksterne kilder – f.eks bank, leverandører eller SKAT.
 • Kvalitetssikring – faste tjeklister der sikrer at vi er kommet igennem alle relevante punkter.

Såfremt der skal skabes værdi fra regnskabsmaterialet så skal man bruge arbejdet mens det er relevant, og huske på at omkostningen til et regnskab består af flere poster:

 • Software delen (kan udgøre en stor andel for en lille virksomhed).
 • Udført arbejde i forbindelse med registreringer, afstemninger og kvalitetssikring.
 • Udført arbejde i forbindelse med indrapportering af relevante oplysninger til myndigheder.
 • Eventuelt erklæringsarbejde på regnskabet og opstilling til specielle regnskabsklasser jf. lovgivningen.
 • Eventuelle rapporter undervejs i regnskabsåret. Viden om likviditet kan øge omsætningen, såfremt det eksempelvis bruges til annoncering eller markedsføring – men det kan også sikre at mellemfinansiering er på plads når der er brug for det.

Det meste af indholdet i et regnskab kommer fra kunden selv – Stoisk kan tilføje forædling.

For at skabe størst værdi bør man overveje løbende rapportering, det skaber overblik over de kommende måneder og et godt overblik over økonomien kan skabe grobund for vækst. Den største værdi af de tjente penge findes før de ryger til beskatning.

STOISK kan levere et Cloud baseret ERP system, som er skræddersyet til din virksomhed, vedligeholdelse af kontoplaner, varer, ydelser og integreret med forskellige værktøjer.

Adgang til et professionelt netværk af rådgivere, når der er behov for det.

Bilag behandles i henhold til loven.

Det giver stoisk ro i maven.

Vi kører med faste priser – fordi så ved du hvad tingene koster før du træffer et valg. Ingen overraskelser.

Dit bogholderi

Når det kommer til dit bogholderi, fører mange veje til samme sted. Og lige nu er det typisk et årsregnskab eller blot en indberetning til SKAT vedr. din selvangivelse.

Nogle af vejene er belagt med personlige relationer og kompetencer, nogle kommer i form af en CSV-fil, og nogle skaber vi selv.

Vi har alle forskellige behov. Tal med mig, og lad mig høre, hvad du søger. Sammen finder vi ud af det.

Dit bogholderi og kravene dertil flytter sig jævnligt, men det betyder ikke, at du ikke kan få noget viden ud af det, som kan løfte din virksomhed op på et andet niveau.

Uanset slutter vi af med kvalitetssikring for alle kunder, så muligheden for at fejl er opstået i løbet af året er lavere.

Overvejer du at blive ny kunde?

Jeg får løbende henvendelser – nogle gange akut.

Jeg er forpligtet til at gennemføre en hvidvask kontrol og vurdere risikoen for virksomheden før jeg kan påbegynde samarbejdet.

 • For at kunne skabe mere værdi end du giver skal jeg kende det budget jeg har at arbejde med.
 • Diagnoser på dit regnskab kræver adgang til din virksomheds data.
 • For at kunne optimere processer så kræver det villighed til at ændre vaner.
 • Jeg holder ikke fast i dårlige kunderelationer som ikke tjener dig som kunde.
 • Jeg giver loyalitetsrabat for trofaste kunder.

Jeg ønsker at få kunder som kan hjælpe – men kan ikke hjælpe alle.

Jeg skaber gerne kontakt til andre bogholdere i mit store professionelle netværk.

Hvad får du hos STOISK?

Selvom de typiske opgaver vil være inden for digitalt bogholderi, så er der en del tid der går med at lytte til dig som kunde og forsøge at hjælpe eller komme med forslag til forbedringer.

Du behøver ikke at tilvælge alt. Du kan godt nøjes med at have Stoisk til at tage sig af det digitale bogholderi, afstemninger og hvis du har revisor på – så kan vi samarbejde og gør det for flere kunder med godkendte revisorer.

 1. 2% loyalitetsrabat pr. gennemført regnskabsår
 2. Registrering af transaktioner
 3. Indberetninger af moms eller lønsum
 4. Afstemninger
 5. Specifikationer til revisor mappe eller samarbejde med revisor
 6. Kvalitetssikring
 7. Indberetning af oplysningsseddel for selvstændige og hjælp til forskudsangivelse.
 8. Opstilling af årsrapporter uden erklæring.
 9. Indberetninger i forbindelse med APS regnskaber, f.eks selskabsselvangivelse og interne transaktioner.
 10. Privatbudgetter, budgetter og eventuelt likviditetsbudget.
 11. Periodeluk med afstemte konti, periodiseringer, afskrivninger, hensættelser til en fast pris
 12. En part som ønsker din virksomhed det bedste og forsøger at hjælpe med at navigere i dine udfordringer.

Værdien for dig er den tid du får frigivet til andre ting, tryghed igennem dialog, overblik over din virksomheds økonomi og forhåbentlig et værktøj til at vækste din virksomhed.

Priser

I 2023 har jeg indført faste priser på mange opgaver – På konsulentopgaver kører jeg stadig med timepriser.

 • Hvidvask kontrol: fra 1.299,-
 • “Tryg dialog” m/3 timers årlig rådgivning og sikre værktøjer: 3.799,-
 • Afstemning: 499,-
 • Indberetning af moms/lønsum: 1.299,-
 • Kvalitetssikring: fra 1.999,-
 • Oplysningsskema til SKAT: fra 2.999,-
 • Opstilling af årsrapport uden erklæring, klasse A: 4.999,-
 • Opstilling af årsrapport uden erklæring, klasse B: 6.999,-
 • Selskabsselvangivelse og interne transaktioner: 1.699,-

Digitalt bogholderi vil være en variabel som afhænger af bilagsmængde.

Stoisk vil benytte værktøjer til smidig registrering af bilag og som kan hjælpe med betalinger.

Eksempel:

 • 50 bilag om året: ca. 1.250,-
 • 100 bilag om året: ca. 2.500,-
 • 250 bilag om året: ca 6.250,-
 • 500 bilag om året: ca. 12.500,-
 • 1000 bilag om året: ca. 25.000,-

Baseret på vore nuværende kundeportefølje har jeg lavet 3 pakker som flertallet falder ind under. Nogle har specialaftaler fordi deres behov falder uden for de normale rammer. Kontakt os hvis du ikke kan se dig selv i disse 3 pakker.

Holding selskab
11.247,-Fast pris pr. regnskabsår
 • For holding med tilknyttet driftselskab
 • Hvidvask kontrol
 • Op til 50 bilag om året
 • Opstilling af årsrapport, klasse B uden erklæring
 • Indberetning af selskabets selvangivelse, interne transaktioner
Enkeltmandsvirksomhed 500
27.090,-Fast pris pr. regnskabsår
 • Omsætning over 300.000 årligt
 • Hvidvask kontrol
 • Tryg Dialog m/3 timers rådgivning
 • Op til 500 bilag om året
 • Bogføring månedligt
 • Afstemning af bank halvårligt
 • Afstemning af debitor, kreditor og moms årligt
 • Indberetning af moms halvårligt
 • Kvalitetssikring
 • Indberetning af Oplysningsskema og hjælp med forskudsangivelse

Fra Personlig Mindre Virksomhed – til A/S?

Jeg kan hjælpe med at få gode rutiner fra bunden – for den nystartede, så de ikke ender med at få problemer på sigt. Det betyder ikke jeg skal bogføre alt for dem hele tiden til en stor regning. Personlig sparring kan godt gøres til en fornuftig pris. Vi skal dog altid lave en AML procedure på alle kunder, derfor er der et årligt minimumsgebyr, og i får dette specificeret på regningen.

Ved fast tilknytningsaftale gives der afslag på dette gebyr det første år.

Stoisk kan hjælpe nye med at vælge et ERP system du kan have glæde af på sigt. Vi kan hjælpe ældre virksomheder med at gennemgå deres bogholderi og komme med forslag til forbedringer. Det kan være et værktøj som sparer tid.

Stoisk kan hjælpe med at få integreret digitale værktøjer – f.eks lønsystemet så de ikke skaber problemer for jer. Der bliver løbende undersøgt nye programmer og apps.

Stoisk kan skabe forbindelse til specialister fra et stort professionelt netværk – F.eks skatterådgivning.

STOISK kan hjælpe dig med at tage de næste skridt, når din samarbejdspartner eller bank beder om driftsbudgetter eller specielle opgørelser.

STOISK kan også komme forbi jeres kontor og gennemgå disse processer med dig eller din bogholder og sikre, at gode rutiner overholder de dokumentationskrav, som følger – eller bare gøre tingene nemmere for jer.

overblik
tidslinje dokumenter

Forårsoprydning i bogholderiet?

Oprydning i bogholderiet er (for mig) sjove, krævende og tager tid.

Det tager som regel 2-3 gange så lang tid at rette op på fejl, som at lave dem, så har man ikke haft styr på bogholderiet kan det hurtigt koste en del af få det rettet op igen og være retvisende. For dig som kunde er det super frustrerende og er en af de erfaringer man gerne have været foruden, for det er typisk ikke manglende fakturering der giver ekstra kroner på bunden som fejlene ligger ved.

Hvor er værdiskabelsen så?

Jeg har set mange ting gå galt,  også fra revisorer. Det kan blive dyrere at få en elev til at bogføre og bagefter rette sine egne fejl for din regning.

 • Når man kender sin kundes virksomhed er det nemmere at forstå hvordan alting spiller sammen, og hvor det ikke gør.
 • Vaner skal være gode fra starten, ellers kan de give uønskede overraskelser et år eller to efter de startede.
 • Erfaring med ERP systemer gør at det er nemt at undersøge systemmæssige fejl og mangler.
 • Korrektioner koster som regel gebyrer og renter, men fanger man ikke grunden er det et spørgsmål om tid før det sker igen.

STOISK kan tage sig af denne proces enten kortvarigt eller langvarigt, som fast tilknyttet samarbejdspartner for at sikre en god og konsistent kvalitet i dit bogholderi, eller foretage periodevise stikprøver.

Verified by MonsterInsights