Om

Om STOISK – og mig

Jeg har valgt at starte STOISK efter at have haft en længere karriere som bogholder i flere store danske virksomheder. Er du nysgerrig så kan du se disse i min Linkedin profil, men for nu undlader jeg namedropping – for fokus er på dig.

Igennem hele mit arbejdsliv har jeg valgt at søge nye udfordringer, hvilket har sikret mig en bred og dyb viden indenfor regnskab, bogføring og økonomisystemer.

Jeg har mange års erfaring med at bære regnskabet igennem til revisionen – netop grundet min baggrund i denne branche som revisorassistent i flere år.

På et økonomiteam indgår jeg som et naturligt element med godt humør og et mindset, der er sporet ind på at hjælpe kolleger – funderet i en bred og dyb viden om finansbogholderi, debitorbogholderi og kreditorbogholderi.

Mine målsætninger med STOISK er på sigt at assistere lokale virksomheder med at lave regnskab. Sekundært er målet at sætte et godt socioøkonomisk aftryk i lokalsamfundet samt sørge for, at virksomheden også har et grønt aftryk. Det er blandt andet det, stoicismen står for – og deraf navnet.

Tidslinje

Her kan du se nøgleaktiviteterne i STOISK. Klik på en måned for at læse mere.

STOISK starter i 2018 som hobbyvirksomhed – CVR-nr.: 28 91 97 19

Biografi

Født og opvokset i et rækkehus i Helsingør som sen efternøler. Søn af en registreret revisor og håndværker, bror til to direktører og en køkkenassistent.

Min tidlige uddannelse har båret præg af et fokus på opdagelse: Et år på efterskole, et år på HG med tekniske fag, fire år på Helsingør Gymnasium med blandt andet latin, oldtidskundskab og musik, hvor jeg til sidst fandt min hylde på den etårige HHX.

Derfra til revisorfaget og enkeltfag med HD i Hillerød og senere CBS på Frederiksberg.

Mit arbejdsliv har på samme måde båret præg af opdagelse. Da jeg fandt ud af, at revisorfaget ikke var spændende nok, kom jeg på den anden side af skrivebordet, hvor jeg har haft mulighed for at specialisere mig i praktisk bogholderi. Og da det med fast arbejdsplads blev kedeligt, valgte jeg i stedet at blive regnskabskonsulent for KPMG København og EY København. Siden da har jeg været selvstændig.

Jeg har aldrig kedet mig.

Stengade 51 B, 3000 Helsingør

Nikolaj Vincent Olsen

Født og opvokset i Helsingør, far til Lærke og i forhold med Signe.

Praktisk erfaring

Kreditorbogholder

Ansvarlig for modtagelse og behandling af leverandørfaktura.

Som kreditorbogholder har man mange bolde i luften. Meget lidt tid bruges rent praktisk på håndtering af leverandørfaktura, og mere tid går til support af godkenderspørgsmål i forhold til lovgivningen, administration af fakturaflow og kontoplaner (hvor skal tingene bogføres), afstemning af kreditorkonti, korrespondance med leverandører, betaling af faktura og til dels til at bidrage med input til planlægning af cashflow – og til tider til at vurdere om den software, jeg bruger, virker, som den skal.

Foruden det skal en god kreditorbogholder sørge for, at de leverandører, der oprettes, bliver verificeret i henhold til offentlige registre, så man ved, hvem man handler med.

Debitorbogholder

Ansvarlig for den økonomiske relation mellem kunde, sælger og finansteam.

Som debitorbogholder arbejder man med fakturering, debitorafstemninger, kunderelation i forhold til betalingsbetingelser og fakturaspørgsmål, og man kommunikerer typisk meget med sælgere. Der er selvfølgelig også den mindst praktiske del såsom registrering af indbetalinger og kendskab til de processer, vi bruger i Danmark: PBS, FI-kort etc.

I Danmark betaler cirka 20 % af alle kunder for sent. Derfor bliver processen med kunder, der ikke har betalt til tiden, en fast opgave i større virksomheder. Den gode debitorbogholder holder fast i relationen med en respektfuld og konstruktiv dialog og sørger for, at pengene kommer ind i en betalingsaftale, før der eventuelt bliver fulgt op med inkassoproces og derpå følgende advokat, fogedret, konkursbegæring og alt det, der ligger ind imellem.

En vigtig del er verificering af kunden og eventuel kreditvurdering: Har kunden reelt råd til at handle?

Finansbogholder

Ansvarlig for bogføring af bevægelser i regnskabet, som ligger udenfor regnskabsmoduler (for eksempel kreditor, debitor og lagermodul).

Oftest i forbindelse med månedsluk forsøger man at tage højde for en hel del begivenheder, som endnu ikke er indtruffet. Fra konsulenten, som altid plejer at sende faktura den tredje i hver måned men i denne måned er blevet syg, til hensættelse af ufaktureret salg vedrørende perioden, afstemning af banker, valutakurskorrektioner, periodiseringer, manuelle anlægskartoteker i Excel, som skal føres en gang om året, afskrivninger, omposteringer, specifikationer og meget andet.

Posten kræver stort kendskab til regnskab, og hvordan dynamikken i et regnskab fungerer i relation til alt.

Revisorassistent

Ansvarlig for klientbogføring, forberedelse til revision, praktisk revision af klientregnskaber, rådgivning, skatteberegning og meget andet.

Da en revisorassistent er i brug hele året, og da det kun er en del af året, som bliver taget i brug i forbindelse med årsrapporter, selvangivelser med videre, bliver en stor praktisk byrde oftest løst af revisorassistenter udenfor sæson. Det vil sige praktisk klientbogholderi, momsafstemninger, rådgivning, oprydning og meget andet. Mange af de samme opgaver, som en “hovedbogholder” ligger inde med, bliver således løst af revisorassistenter indenfor normal kontortid.

De deltager selvfølgelig også i revisionen og lageroptællinger, og de sørger for, at resultatopgørelsen er gennemgået for fejl, at balanceposter er afstemt til eksternt materiale, at processer er sikret imod bedrageri, at der bliver overholdt lovgivning på de relevante områder og meget andet.

Hæder og Priser

Unibanks Erhvervspris 1998

“Erhvervsskolens HH-elever har lavet projektarbejde vedrørende anvendelsen af Wiibroe-bygningerne, og på baggrund heraf uddeles også Handelsstudenternes Studiepris.

 Borgmester Per Tærsbøl og Amtsborgmester, MF Lars Løkke Rasmussen overrakte og talte derefter over emnet “Ørestadens og Øresundsforbindelsens indflydelse på Nordsjælland”.

Projektet blev udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe og har den dag i dag samme indhold som de nuværende bygninger: en ny park for små iværksættere og kontorfællesskaber – dog havde gruppen tillige foreslået en søjle, som kunne ses fra lang afstand.

Menu