Hvad koster en bogholder i timen?

En guide til bogholders takster

Hvis du ejer en virksomhed, ved du, at bogholderi kan være en tid- og ressourcekrævende opgave. Derfor er det forståeligt, at mange virksomhedsejere overvejer at ansætte en bogholder til at hjælpe med bogføring og regnskab. Men hvad koster en bogholder i timen, og hvad skal du overveje, når du vurderer dine muligheder?

Hvad koster en selvstændig bogholder?

Takster for selvstændige bogholdere varierer afhængigt af mange faktorer, herunder deres erfaring, kvalifikationer, beliggenhed og specialisering. Men som et udgangspunkt kan du forvente at betale mellem 500 kr. og 2.500 kr. pr. time for en erfaren bogholder som kører en selvstændig forretning under eget CVR nummer.

Timepriser er meget udbredt i branchen, og det er kutyme at man vurderer omfanget af arbejdet i timer og så vurderer hvad en årlig pris kan være. Men da virksomheders behov ændrer sig hurtigt og til tider ikke harmonerer med ønsker fra virksomhedens ejer om at vide hvad man skal betale på forhånd, så bevæger man sig nogle steder væk fra denne metode og tilbyder i stedet faste priser eller abonnement.

Nogle selvstændige bogholdere kan også tilbyde faste takster for en fast månedlig bogføringstjeneste.

I forhold til prissætning, så kan det for den enkelte bogholder også være problematisk at føle sig nødsaget til at udføre ekstra arbejder grundet eksempelvis mangler i materialet hvor kunden ikke har haft mulighed for at acceptere først. Det leder ofte til pris nedslag og tabt fortjeneste og ikke mindst frustrationer hos kunden.

Hvad koster en bogholder som lønmodtager?

Hvis du vælger at ansætte en bogholder i din virksomhed som lønmodtager, vil du typisk betale for deres tid og arbejdskraft som funktionær eller på timebasis. En bogholderiassistent på 20 år, der arbejder fuld tid uden erfaring i Nordjylland vil typisk ligge på ca. 30.000 brutto pr. måned i løn og forskellen til Storkøbenhavn vil være ca. 10%. For hvert års erfaring og alder du så lægger til vil du også lægge ca.  500 kr. pr måned til deres løn. En bogholder på 40 år med 20 års erfaring lønnes typisk med ca. 40.000 brutto i Storkøbenhavn ifølge Jobindex.

Herefter flader lønkurven lidt ud – men det skyldes nok at man så bevæger sig ind i feltet med regnskabschefer grundet alder – hvor lønnen i Storkøbenhavn ligger et sted mellem 40 og 80.000 afhængig af flere faktorer.

Det faglige niveau vil betyde at man som assistent typisk beskæftiger sig med indtastning, som bogholder med regnskabsmaterialet og processer, hvor man som leder eller regnskabschef typisk vil kigge på effekten af bogføringen i rapporterne og klargøre til ledelsesrapportering.

En uddannelse som Controller eller Revisor kan godt lede til en stilling som regnskabschef i en tidlig alder, hvor man i praksis så kan mangle erfaring med bogføring.

Betydningen af erfaring hos en bogholder?

Det er også værd at overveje, at en erfaren bogholder vil have en højere timepris end en nyere bogholder. Men dette kan også betyde, at en erfaren bogholder vil være i stand til at udføre opgaverne hurtigere og mere effektivt – eller med færre fejl, hvilket kan spare dig for tid og penge i det lange løb.

Bogholder der gemmer personfølsomme data

Bogholderi i Danmark er reguleret af bogføringsloven, moms loven og skatteloven samt for selvstændige endvidere loven om hvidvask. For bogholdere der håndterer løn informationer skal de også være opmærksomme på følsomme persondata. Alle disse love ændrer sig med jævne mellemrum og derfor vil en bogholder være nødt til at holde sig orienteret på de forskellige områder for at kunne udføre sit arbejde uden at påføre virksomheden en forhøjet risiko for brud på nogle af disse love.

 

Ansvaret for at virksomheden har overholdt disse love ligger hos den bogføringsansvarlige virksomhedsleder og ikke hos bogholder selv.

En assistent har typisk lidt til nogen erfaring, en bogholder har typisk nogle års erfaring og en senior eller leder bør kunne oplære nye medarbejdere i det materiale de håndterer.

Er brancheerfaring nødvendigt for en bogholder?

Du bør også overveje, om du har brug for en bogholder der er ekspert i din branche eller i et aspekt af bogholderi.

Hvis du f.eks. driver en restaurant, vil du måske have brug for en bogholder, der har erfaring med at håndtere regnskab i restaurantbranchen eller indenfor produktions selskaber. En bogholder med specialisering kan have en højere timepris, men de vil også være i stand til at håndtere de særlige udfordringer, der følger med din branche.Bogholder med forskellig erfaring

En debitor bogholder kan have god erfaring med rykker processen og samarbejdet med advokater og kan allerede i samtalen med kunden vurdere om der er mulighed for at kunden betaler rettidigt eller om der skal bruges andre midler. En debitor bogholder ville nok også kunne vurdere nye kunders betalingsvillighed eller mulighed før opstart af samarbejde og således sikre at virksomheden får etableret sikkerhed for betaling af sine ydelser eller varer.

En bogholder med en baggrund fra et revisionskontor ville kunne hjælpe til med klargøring til revisor og dermed gøre den proces mere smidig.

Og en bogholder fra erfaring fra andre aspekter af bogholderi vil kunne påtage sig nye ansvarsområder med lidt oplæring og tålmodighed – og stadig bibeholde tidligere viden. Det kan være værdifuldt at have en specialist – men det kan også have sin værdi at have en generalist som kan træde til flere steder.

Der kan derfor være mange overvejelser omkring tidligere erfaring at gøre sig når man skal ansætte en bogholder.

Har geografi en betydning for prisen?

Du bør overveje, hvor du befinder dig. Bogholdere i større byer vil typisk have højere timepriser end bogholdere i mindre byer eller på landet.

bogholder på farten

Vær også opmærksom på at mange systemer tillader at man arbejder fra distancen og således er det ikke sikkert at du har behov for at en bogholder møder ind på arbejdspladsen for at udføre arbejdet.

Mange lønmodtagere i større virksomheder arbejder til tider hjemmefra når der er barn syg eller man selv føler sig sløj – man har måske aftaler med leverandører til huset som kræver at man er hjemme.

Man kan også have en selvstændig bogholder som kun arbejder online og hvor hverken din eller bogholders geografi dermed får en betydning for opgavens udførelse.

 

Er der certificering for bogholdere?

I Danmark har vi hverken certificering eller navne beskyttelse for bogholdere. Det betyder at alle i praksis må kalde sig bogholder.

Revisorer har beskyttelse for godkendte revisorer, men ikke navnebeskyttelse på ordet revisor – og det betyder at alle i praksis også må kalde sig revisor. Det betyder eksempelvis at slagtersvenden der har kørt kassen i slagter butikken i 2 år godt kan slå sig ned som revisor. Men det er ikke sikkert at hans kunder vil være tilfredse med de skattemæssige indberetninger eller kvaliteten af hans arbejde.

Både brancheorganisationen Cereda og andre organisationer inden for regnskabsfaget arbejder derfor i dag på at hæve kvalitetsniveauet gennem certificering af branchen. Dermed forstået at man for at kunne kalde sig revisor eller bogholder vil skulle bestå nogle fag prøver.

En stor del af opgaven ved at finde en god og erfaren bogholder handler derfor ofte om at finde en person man kan føle tillid til.

I sidste ende afhænger prisen på en bogholder af en række faktorer. Men ved at overveje dine behov og budget, kan du finde en bogholder, der passer til dine behov og budget.

Så husk, når du leder efter en bogholder, at tænke på din branche, erfaring, beliggenhed og specialisering. Dette vil hjælpe dig med at få en idé om, hvad du kan forvente at betale.

Hvor ligger jeg selv?

Jeg har selv valgt at fokusere på at opbygge en bred erfaring med mange discipliner inden for bogholderi – og det har givet mig flere års erfaring med flere områder. Jeg har været heldig at kunne favne bredt og fået tid til at komme i dybden med noget af materialet.

Som lønmodtager startede jeg selv med en løn på ca. 10.000 som revisor trainee, 20.000 som revisor assistent og sluttede med en løn på ca. 38.000 som bogholder i Storkøbenhavn i 2018. Nu i 2023 er startlønnen ca. 32.000 for samme rolle.

Du kan læse lidt mere om mine egne erfaringer her.

Verified by MonsterInsights