Hvad koster en bogholder i timen?

En guide til bogholders takster

Hvis du ejer en virksomhed, ved du, at bogholderi kan være en tid- og ressourcekrævende opgave. Derfor er det forståeligt, at mange virksomhedsejere overvejer at ansætte en bogholder til at hjælpe med bogføring og regnskab. Men hvad koster en bogholder i timen, og hvad skal du overveje, når du vurderer dine muligheder?

Hvad koster en selvstændig bogholder i timen?

Takster for selvstændige bogholdere varierer afhængigt af mange faktorer, herunder deres erfaring, kvalifikationer, beliggenhed og specialisering. Men som et udgangspunkt kan du forvente at betale mellem 600 kr. og 2.500 kr. pr. time for en erfaren bogholder som kører en selvstændig forretning under eget CVR nummer.

Foruden løn til ansatte på det niveau der er nævnt her på siden vil der være omkostninger som lønmodtagere ikke er forpligtet til at afholde. Det er ikke ualmindeligt at man har omkostninger til leje af kontor, transport, administration, markedsføring eller andre underleverandører for mindst 100.000 om året.

En nystartet vil måske tilbyde en lav timepris på under 400 kr pr time men tage lang tid om opgaven fordi fokus er på at holde omkostningerne nede. Min første opgave blev da også solgt for under 500 kr i timen. Indtil jeg satte mig ned og lavede et budget for den type forretning jeg ønskede at drive – og jeg ser ofte konkurrenter i branchen tage mindre end 500 i timen.

Timepriser er meget udbredt i branchen og det er kutyme at man forsøger at vurdere omfanget af arbejdet i timer og så vurderer hvad en årlig pris kan være.

Jeg vil holde mig fra at vurdere på time pris modellen som afregning, andet end at sige at den ikke tjener hverken kunden eller bogholderen noget godt. Det er et misforstået levn fra en tid hvor man brugte timeregistrering som internt måleværktøj. Som pris værktøj giver den ikke bogholderen motivation til at sætte farten op og den gør det svært for kunden at forudse størrelsen på regningen på forhånd.

Til gengæld vil jeg sige at man kan sætte en lav timepris (også under 500 i timen) og skrive mange timer på og du som kunde ikke har et overblik over om arbejdet er udført tilfredsstillende medmindre du også selv er kvalificeret til at vurdere det. To bogholdere kan tage forskellige timepriser og sende deres kunder samme slutfaktura fordi deres forbrug er forskelligt.

På samme måde vil du med denne model ikke have et budget der holder, fordi tidsforbruget læses bagudrettet. Man kan først registrere timeforbruget når tiden er gået. Ændringer vil blive registreret på kundens regning. Selvom man som bogholder kan ringe og sige at der er opstået et problem og det vil koste ekstra tid, så vil kunden ikke have mulighed for at sige nej tak vi tager den aftalte pris, fordi det som udgangspunkt også betyder at så vil regnskabet være fejlbehæftet.

Som elev har jeg selv været med til at lave fejl i en kundes regnskab – og samtidig fakturere dem for at rette fejlen efterfølgende til en højere pris fordi vi så skulle have en revisor ind over. Når man er i gang med en uddannelse er det svært at forstå hvorfor kunden skal betale for det, og det er også svært for mig som bogholder med mange års erfaring svært for mig at forstå hvorfor en kunde skal betale ekstra for inkompetence.

Hvad koster en bogholder som lønmodtager i timen?

Hvis du vælger at ansætte en bogholder i din virksomhed som lønmodtager, vil du typisk betale for deres tid og arbejdskraft som funktionær eller på timebasis samt de sociale omkostninger det vil koste dig at have dem som ansat.

En bogholderiassistent på 20 år, der arbejder fuld tid uden erfaring i Nordjylland vil typisk ligge på ca. 30.000 brutto pr. måned i løn og forskellen til Storkøbenhavn vil være ca. 10%.

En fuldtids funktionær vil have 1924 (37*52) timer om året som de skal lønnes for, herunder ferie og sygdom. Den tid de er til rådighed i virksomheden til arbejde ligger typisk på ca. 1600 timer om året eller ca. 135 timer om måneden.

En løn på 30.000 brutto pr. måned vil give dig en beregnet timepris på 187 før sociale omkostninger, ferie, sygdom med videre. I praksis vil der være tale om en realistisk timepris pr. effektiv time på ca.  300 – 350 kr. i timen.

For hvert års erfaring og alder du så lægger til vil du også lægge ca.  500 kr. pr måned til deres løn. En bogholder på 40 år med 20 års erfaring lønnes typisk med ca. 40.000 brutto i Storkøbenhavn ifølge Jobindex.

Herefter flader lønkurven lidt ud – men det skyldes nok at man så bevæger sig ind i feltet med regnskabschefer grundet alder og erfaring – hvor lønnen i Storkøbenhavn ligger et sted mellem 40 og 80.000 afhængig af flere faktorer.

Det faglige niveau vil betyde at man som assistent typisk beskæftiger sig med indtastning, som bogholder med regnskabsmaterialet og processer, hvor man som leder eller regnskabschef typisk vil kigge på effekten af bogføringen i rapporterne og klargøre til ledelsesrapportering.

En uddannelse som Controller eller Revisor kan godt lede til en stilling som regnskabschef i en tidlig alder, hvor man i praksis så kan mangle erfaring med bogføring.

Betydningen af erfaring hos en bogholder?

Det er også værd at overveje, at en erfaren bogholder vil have en højere timepris end en nyere bogholder. Men dette kan også betyde, at en erfaren bogholder vil være i stand til at udføre opgaverne hurtigere og mere effektivt – eller med færre fejl, hvilket kan spare dig for tid og penge i det lange løb.

Bogholder der gemmer personfølsomme data

Bogholderi i Danmark er reguleret af bogføringsloven, moms loven og skatteloven samt for selvstændige endvidere loven om hvidvask. For bogholdere der håndterer løn informationer skal de også være opmærksomme på følsomme persondata. Alle disse love ændrer sig med jævne mellemrum og derfor vil en bogholder være nødt til at holde sig orienteret på de forskellige områder for at kunne udføre sit arbejde uden at påføre virksomheden en forhøjet risiko for brud på nogle af disse love.

 

Ansvaret for at virksomheden har overholdt disse love ligger hos den bogføringsansvarlige virksomhedsleder og ikke hos bogholder selv.

En assistent har typisk lidt til nogen erfaring, en bogholder har typisk nogle års erfaring og en senior eller leder bør kunne oplære nye medarbejdere i det materiale de håndterer.

Er brancheerfaring nødvendigt for en bogholder?

Du bør også overveje, om du har brug for en bogholder der er ekspert i din branche eller i et aspekt af bogholderi.

Hvis du f.eks. driver en restaurant, vil du måske have brug for en bogholder, der har erfaring med at håndtere regnskab i restaurantbranchen eller indenfor produktions selskaber. En bogholder med specialisering kan have en højere timepris, men de vil også være i stand til at håndtere de særlige udfordringer, der følger med din branche.Bogholder med forskellig erfaring

En debitor bogholder kan have god erfaring med rykker processen og samarbejdet med advokater og kan allerede i samtalen med kunden vurdere om der er mulighed for at kunden betaler rettidigt eller om der skal bruges andre midler. En debitor bogholder ville nok også kunne vurdere nye kunders betalingsvillighed eller mulighed før opstart af samarbejde og således sikre at virksomheden får etableret sikkerhed for betaling af sine ydelser eller varer.

En bogholder med en baggrund fra et revisionskontor ville kunne hjælpe til med klargøring til revisor og dermed gøre den proces mere smidig.

Og en bogholder fra erfaring fra andre aspekter af bogholderi vil kunne påtage sig nye ansvarsområder med lidt oplæring og tålmodighed – og stadig bibeholde tidligere viden. Det kan være værdifuldt at have en specialist – men det kan også have sin værdi at have en generalist som kan træde til flere steder.

Der kan derfor være mange overvejelser omkring tidligere erfaring at gøre sig når man skal ansætte en bogholder.

Har geografi en betydning for prisen?

Du bør overveje, hvor du befinder dig. Bogholdere i større byer vil typisk have højere timepriser end bogholdere i mindre byer eller på landet.

bogholder på farten

Vær også opmærksom på at mange systemer tillader at man arbejder fra distancen og således er det ikke sikkert at du har behov for at en bogholder møder ind på arbejdspladsen for at udføre arbejdet.

Mange lønmodtagere i større virksomheder arbejder til tider hjemmefra når der er barn syg eller man selv føler sig sløj – man har måske aftaler med leverandører til huset som kræver at man er hjemme.

Man kan også have en selvstændig bogholder som kun arbejder online og hvor hverken din eller bogholders geografi dermed får en betydning for opgavens udførelse, husk blot at arbejdet skal være udført til samme kvalitet uanset hvor man sidder i verden og at kendskab til dette lands love kan være nødvendigt for at kunne håndtere bogføring. Det er ikke alle virksomheder som kan offshore sit regnskab i praksis.

 

Er der certificering for bogholdere?

I Danmark har vi hverken certificering eller navne beskyttelse for bogholdere. Det betyder at alle i praksis må kalde sig bogholder.

Revisorer har beskyttelse for godkendte revisorer, men ikke navnebeskyttelse på ordet revisor – og det betyder at alle i praksis også må kalde sig revisor. Det betyder eksempelvis at slagtersvenden der har kørt kassen i slagter butikken i 2 år godt kan slå sig ned som revisor. Men det er ikke sikkert at hans kunder vil være tilfredse med de skattemæssige indberetninger eller kvaliteten af hans arbejde.

Både brancheorganisationen Cereda og andre organisationer inden for regnskabsfaget arbejder derfor i dag på at hæve kvalitetsniveauet gennem certificering af branchen. Dermed forstået at man for at kunne kalde sig revisor eller bogholder vil skulle bestå nogle fag prøver.

En stor del af opgaven ved at finde en god og erfaren bogholder handler derfor ofte om at finde en person man kan føle tillid til og som har haft nogle som kan udtale sig om kvaliteten af arbejdet.

I sidste ende afhænger prisen på en bogholder af en række faktorer. Men ved at overveje dine behov og budget, kan du finde en bogholder, der passer til dine behov og budget.

Så husk, når du leder efter en bogholder, at tænke på din branche, erfaring, beliggenhed og specialisering. Dette vil hjælpe dig med at få en idé om, hvad du kan forvente at betale.

Hvor er jeg selv placeret på skalaen?

Jeg har personligt valgt at fokusere på at opbygge en bred erfaring med mange discipliner inden for bogholderi – og det har givet mig flere års erfaring med flere områder. Jeg har været heldig at kunne favne bredt og fået tid til at komme i dybden med meget af materialet.

Dels så har det givet mig specialist viden omkring konkrete området – eksempelvis debitor og kreditor bogholderi men det har også gjort mig attraktiv som konsulent fordi jeg kan sættes i mange stillinger midlertidigt og med kort indkøring til en høj pris.

Som lønmodtager startede jeg selv med en løn på ca. 10.000 som revisor trainee, 20.000 som revisor assistent og sluttede med en løn på ca. 38.000 som bogholder/controller i Storkøbenhavn i 2018. Nu i 2023 er startlønnen ca. 32.000 for samme rolle i samme område.

Perspektiv på timeløn kontra Faste Priser for selvstændige bogholdere

Når det kommer til at vælge en bogholder til din virksomhed, står du ofte over for valget mellem timeløn og faste priser. For selvstændige bogholdere, der tilbyder faste priser, er deres prissætning en afvejning af mange faktorer. Lad os dykke ned i, hvordan disse bogholdere typisk tilpasser deres priser og hvad du kan forvente.

Selvstændige bogholdere, der arbejder med faste priser, tager ofte udgangspunkt i en grundig vurdering af din virksomheds behov og omfang af arbejdet. Dette giver dig den fordel at kende den samlede omkostning på forhånd uden overraskelser i regningen. Mens timelønnen kan variere, giver faste priser dig en mere forudsigelig udgift og mulighed for at budgettere nøjagtigt. Hvis dine behov ændrer sig, så bør du også vide hvad det har af konsekvenser på prisen, til gengæld betyder en øget arbejdsbyrde også at du bør have en højere omsætning. Det er typisk den udvikling jeg ser hos nye virksomheder – at man taler om det nuværende behov, og så træder ind i noget vækst som betyder at man pludselig får travlt – bilagsvolumen vokser, der kan være ændringer i hyppigheden af moms indberetninger. Ting som man ikke altid kan forudse, mens om også betyder at man pludselig tjener mere.

Ved fastsættelse af faste priser tager bogholdere højde for flere variabler, herunder antallet af transaktioner, kompleksiteten af regnskabsopgaver og omfanget af rådgivning, de leverer. Dette betyder, at du betaler for den tjeneste, du modtager, og ikke for den tid, det tager at udføre opgaven. Det kan være særligt gavnligt for virksomheder med varierende arbejdsbyrde i løbet af året.

En anden fordel ved faste priser er, at du som kunde kan fokusere på at samarbejde med din bogholder uden at bekymre dig om hver enkelt time, der bruges på opgaverne. Dette skaber en mere tillidsfuld relation og mulighed for at udnytte bogholderens ekspertise fuldt ud.

Det er vigtigt at huske, at faste priser ikke nødvendigvis betyder, at kvaliteten kompromitteres. Selvstændige bogholdere, der tilbyder faste priser, har stadig en høj faglig standard og en omfattende viden om bogholderi og regnskab. De stræber efter at levere pålidelige resultater og værdifuld rådgivning, uanset om de opkræver faste priser eller timeløn. Faste priser kan være en måde at belønne medarbejdere som så tager initiativ til at løse opgaverne hurtigere og til gengæld kunne levere hurtigere resultater til dig som virksomhedsejer.

Valget mellem timeløn og faste priser afhænger af dine præferencer og behov som virksomhedsejer. Ved at forstå de forskellige prissætningsmodeller og de fordele, de tilbyder, kan du træffe en informeret beslutning og vælge den bedste tilgang til dine unikke behov.