Selvstændige og skat

Selvstændige og skat – b-skat, a-skat, virksomhedsskat?

Hvordan er det nu det er med det dér B-skat” tænker man ofte når man for første gang slår sig ned som iværksætter med personligt ejet virksomhed.

Og det er egentlig ret simpelt.

Der er tale om en tre-trins raket, så noget raketvidenskab er trods alt godt at have på plads!

Trin 1: Løbende aconto indbetalinger

De løbende skattebetalinger som skattestyrelsen godt vil have i hus er up-front betalinger, for at sikre at man ikke sætter sig i en gæld man ikke kan komme ud af – derfor fungerer de månedlige rater godt for flertallet. Mange bække små!

Når man er lønmodtager kalder man disse rater for A-skat, eller kildeskat, og de trækkes når man får en lønseddel. Hver måned betaler man så typisk nogle tusinde kr.

Skattestyrelsen handler i “skatteår”, og de følger typisk kalenderåret, medmindre man er et selskab med forskudt regnskabsår.

Man kan styre disse rater igennem sine handlinger på Forskudsopgørelsen, hvor man retter i hvad man forventer at tjene i løbet af året.1ste trin i tre-trins raketten er den frivilligt indbetalte skat

For selvstændige med personligt ejede virksomheder er der tale om B-skatterater, og de er altid fremadrettet for indeværende skatteår. Der er typisk 10 rater om året man så bliver opkrævet, og disse kan laves som PBS opkrævninger.

Disse indbetalinger figurerer kun på den personlige skattekonto, ikke på virksomhedens. Man kan godt betale disse rater fra virksomhedens konto, det gør selskaber også for deres ansatte. De indberetter dog løbende hvad der er tjent. Det gør de personligt ejede virksomheder ikke.

For personligt ejede virksomheder skal disse betalinger bogføres under egenkapitalen ligesom personlige hævninger. I selskaber er man derimod lønmodtager og kører efter A-skat.

Trin 2 : Årsopgørelsen og indberetningen

Det man tidligere kendte som selvangivelsen er altid bagudrettet, og typisk angiver man i perioden marts til juni måned det efterfølgende år.

Kigger man f.eks på 2020 som skatteår og regnskabsår, så vil man typisk færdiggøre dette regnskab i foråret 2021.

Når man så sidder med sit færdige regnskab for 2020, og er klar til at indberette i 2021, så gør man det når Skat åbner for at man kan lave årsopgørelsen, og de indberetninger resulterer så i at man får en endelig slutskat beregnet.

Din bank indberetter saldo og renter

Man kan ikke indberette årsopgørelsen før Skat åbner for disse indberetninger, men er man klar allerede sidst i december med sit regnskab – så kan man rette forskudsopgørelsen, få den foreløbige skat oplyst – og lave en frivillig indbetaling for 2020 via det personlige login på SKAT.dk.

Perioden fra 1/1 til marts måned hvor SKAT åbner for indberetning er en periode som din bank, realkredit institut, fagforeninger og mange andre bruger på at få indberettet de tal som deres kunder har behov for at få indberettet – og derfor er denne periode “låst” for dig som borger.

Har virksomheden omsætning under 300.000 så kan man få lov at indberette disse tal uden regnskabsmæssige specifikationer, det gør tingene lidt nemmere. Ellers er det den “lange formular” som kan tage lang tid og være meget kompleks for de fleste.

Selv bruger jeg software til at hjælpe med at lave hurtige og korrekte indberetninger, det er stort set nødvendigt på nuværende tidspunkt. Selv medarbejderne hos skattestyrelsen kender ikke alle regler, og selvom jeg lærer mange ting hvert år via videreuddannelsen. Så er der grænse for hvor meget man kan holde øje med.

 

Trin 3 : Restskat og renter

Aconto indbetalingerne eller de frivillige indbetalinger modregnes den endelige indberetning, og den slutskat som det resultat giver kalder man Restskat.

Restskatten – om den er positiv eller negativ – altså i din eller SKAT’s f

avør – bliver så offer for en renteberegning.

Renten beregnes fra 1/1 – som er dagen efter at SKAT skulle have haft sine penge – og frem til SKAT har pengene i hænde (typisk en dag efter man har betalt fra sin egen bankkonto).

Skat beregnet rentetillæg

For 2021 er renten for beløb i borgers favør beregnet med 0% – og for beløb som er i SKAT’s favør er beregningen på 1,8%. Skylder man 100.000 i restskat, så er renten altså ca. 900 hvis man betaler 30. juni, og betaler man senere stiger den til 3.8% pr. år.

Tidligere kunne for meget indbetalt til SKAT være en god idé, hvis man kunne undvære pengene – da de var en gebyrfri opsparing med en positiv indlånsrente. Men i dag er de positive saldi ikke rentebærende. Har man derfor negative renter i banken – så kan det altså være god idé at lade SKAT holde fast på de penge, medmindre man kan få dem forrentet bedre andre steder – f.eks igennem investering i egen virksomhed, værdipapirer eller andet.

Renter fra SKAT er ikke fradragsberettigede – derfor skal der løbes dobbelt så hurtigt for at få tjent de penge hjem det koster at låne dem af SKAT, men på trods af det kan det være en billig måde at finansiere vækst i egen virksomhed på – dog en ret risikabel form for finansiering som jeg ikke vil anbefale.

Går det galt er jeg nemlig selv med til at betale for det eventyr, sammen med de andre skatteborgere.

 

Konsekvenser

Har man restskat som selvstændig, så bliver det typisk overført til Gældsstyr

elsen som står for den offentlige inddrivelse. Det er så dem man skal lave afdragsordninger med, og typisk vil de have deres penge i 10 rater. Får de ikke det, så kan de trække lidt større værktøj i brug, dvs. via retten, udlægsforretning, lukning af virksomhed mv.

Med personligt ejede virksomheder så kan der være vidtrækkende konsekvenser når man først kommer i gæld. Det er ikke umuligt at jonglere skattegæld og likviditet til virksomheden – det skal bare styres lidt mere konsekvent og planlagt end man måske lige har lyst til. Ingen stor virksomhed står uden planlægning af virksomhedens penge, skat er blot en naturlig del af den planlægning.

Mange mister penge men der er også succes historier, og de fleste lønmodtagere er jo ansat i virksomheder som har en fortid som en lille ny iværksætterspire der har vokset sig større.

Den positive konsekvens ved at få styret virksomheden til det bæredygtige stadie er at økonomien hænger så godt sammen at man kan omlægge virksomheden til et selskab og på den måde træde et skridt tilbage i risiko profil. Ingen hænder på kogepladen længere!

 

Har man penge kan man få …

Når man skal planlægge sin likviditet (penge) som ny iværksætter så kan det være svær at jonglere vækst i virksomheden og samtidig lægge penge til side til senere. En god idé kan være at bruge pengene i virksomhedens første år til at planlægge vækst konstruktivt og på et videns baseret grundlag – altså ved at lære at læse regnskabet, og lave et budget der kigger fremad.

Sådan ser vores likviditet ud

Er man tynget af gæld så er den øvelse lidt sværere – men skal stadig håndteres, typisk med lidt mere styring.

Planlæg derfor små eksperimenter i perioder med overskudslikviditet, f.eks annoncering så man får målbare resultater til senere når der er mere likviditet. Måske afslører det at tingene skal rettes til – måske afslører det – at man burde have trådt speederen i bund tidligere.

B-skatteraterne kan samtidig bruges til at stabilisere sin privat økonomi. På den måde kan man planlægge automatisk betaling af B-skat, automatisk udbetaling til sig selv og have et lille overskud i virksomheden til betaling af gammel skattegæld. En god økonomistyring åbner op for senere vækst og giver god ro i maven, så man kan være kreativ og sygt overskudsagtig.

Se mere omkring SKAT’s tidsmæssige planlægning hér.

Ønsker du hjælp til at vurdere din virksomheds likviditetsmæssige situation kan du kontakte mig.

Menu